Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

Вступ 2024

 • Заява (заповнюється у приймальній комісії);
 • Згода на обробку персональних даних;
 • мотиваційний лист + мотиваційний лист в електронному форматі Word;
 • копію документа державного зразка про вищу освіту;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних та резервістів – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці) – обов’язково для вступників на денну форму навчання;
 • копію сертифіката ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року (для вступників на базі диплому бакалавра);
 • копію трудової книжки (завірену за місцем роботи);
 • копію документа, що засвідчує ідентифікаційний код вступника;
 • копію паспорта громадянина України (стор. 1,2, 11);
 • копію шлюбного  свідоцтва або  свідоцтва  про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • копію закордонного паспорта (стор. 1) за наявністю;
 • 2 фотокартки  розміром 3x4 см;
 • 1 картонна папка на зав'язках

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

Мотиваційний лист тут – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Остання редакція: 05.06.24