Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

Асоціація випускників

Шановні випускники Інституту бізнес-освіти КНЕУ!

Запрошуємо вас приєднатися до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»»

Діяльність Асоціації поширюється на території України та окремих країн за кордоном.

Скорочена назва Асоціації українською мовою:  МГО MАВ КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
Повна назва Асоціації англійською мовою: International Nongovernmental Organization «Alumni association of State Higher Education Establishment «Vadym Hetman Kiev National Economic University»
Скорочена назва Асоціації англійською мовою: IАА KNEU

Метою діяльності Асоціації є:

 • Об'єднання зусиль випускників усіх поколінь для розвитку університету, збереження та примноження його традицій і духовних цінностей.
 • Захист законних, соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному розвитку України.

Основні завдання Асоціації:

 • Сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Далі - Університет).
 • Впровадження взаємодовіри, взаємної надійності, порядності й ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Асоціації.
 • Ознайомлення громадськості з діяльністю Асоціації та її членів.
 • Підвищення престижу Університету як провідного навчального закладу світового рівня.
 • Збереження та забезпечення  наступності  в традиціях та духовних цінностях поколінь випускників Університету.
 • Встановлення зв’язків з роботодавцями, сприяння професійному зростанню випускників Університету, створення умов для їх самореалізації.
 • Створення    умов    для    спілкування    випускників,    студентів    та    викладачів Університету, забезпечення інформаційного обміну між випускниками.
 • Зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби між членами асоціації та представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузі науки і економіки.
 • Сприяння професійної орієнтації і добору талановитої творчої молоді для вступу до    Університету.
 • Створення    сприятливих    умов    для    гармонійного    розвитку особистостей студентів і студентського самоврядування.
 • Розширення   зв'язків   і   відносин   Асоціації   з   підприємствами,   об'єднаннями, міжнародними організаціями.
 • Сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, зміцнення зв'язків і відносин Університету з іншими навчальними закладами України та іноземних держав.
 • Розвиток співробітництва з українською діаспорою.

Більше інформації про членство в Асоціації та умови її діяльності - на сайті університету:  http://kneu.edu.ua/ua/graduates/alumni_association/

Остання редакція: 29.10.14