Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

Програми фахових іспитів

спеціальність 051 Економіка - освітня програма Бізнес-економіка і дата-аналітика 

спеціальність 053 Психологія - освітня програма Практична психологія

спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма  - Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування - освітня програма Міжнародний фінансовий менеджмент

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування - освітня програма Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі 

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування - освітня програма Банківський та страховий ризик-менеджмент

спеціальність 073 Менеджмент - освітня програма Менеджмент персоналу у бізнесі

спеціальність 073 Менеджмент - освітня програма Управління міжнародним бізнесом

спеціальність 073 Менеджмент - освітні програми Бізнес-адміністрування (універсальна), Бізнес-адміністрування у сфері енергетики, Бізнес-адміністрування у галузі охорони здоров'я

спеціальність 075 Маркетинг - освітня програма  Маркетинговий менеджмент

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування - освітня програма Державна політика та публічне управління 

Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземних мов на здобуття освітнього ступеня магістр

спеціальність 081 Право - освітня програма Правознавство (на основі освітніх ступенів бакалавра, спеціаліста, магістра здобутих за іншою спеціальнітю)

 

Остання редакція: 29.07.22