Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

Програми фахових іспитів

спеціальність 051 Економіка - освітня програма Бізнес-економіка і дата-аналітика 

спеціальність 053 Психологія - освітня програма Практична психологія

спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма  - Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

спеціальність 073 Менеджмент - освітні програми Бізнес-адміністрування (універсальна), Бізнес-адміністрування у галузі охорони здоров'я

спеціальність 075 Маркетинг - освітня програма  Маркетинговий менеджмент

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування - освітня програма Державна політика та публічне управління 

спеціальність 073 Менеджмент - освітня програма Комплаєнс-менеджмент огрганізацій

Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземних мов на здобуття освітнього ступеня магістр

 

 

Остання редакція: 01.06.23