Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Правила прийому 2020

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

НА ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана»
у 2020 році
(Інститут бізнес-освіти)

 

І. Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності в Інституті бізнес-освіти  державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, Правил прийому до ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2020 році та Положення про Інститут бізнес-освіти.

2. Організацію прийому до Інституту бізнес-освіти здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету.

3. Приймальнакомісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію університету, затвердженим ректором університету.

4.  Форма навчання в Інституті бізнес-освіти –заочна.

5.  Терміни навчання:

 • для здобуття освітнього ступеня  бакалавр – 2 роки;
 • для здобуття освітнього ступеня  магістр - 1 рік 9 місяців.

6. Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей вступника.

7. Після закінчення навчання випускник отримує диплом державного зразка бакалавра або магістра за відповідною спеціальністю.

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття другої вищої освіти

1.  До Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для здобуття ступенів другої вищої освіти приймаються:

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим строком навчання);

- особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)  - для здобуття ступеня магістра.

2. Для вступу на програму МБА приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за умов наявності стажу  професійної діяльності не менше 1 року.

3. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які сформовані Інститутом бізнес-освіти ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (додаток 1, 2, 3 Правил).

   

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Інституті бізнес-освіти здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах договору).

  

ІV.Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та    зарахування на навчання

1. Порядок роботи приймальної комісії

      - В період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

       понеділок – п`ятниця з 9ºº до 18ºº (без обідньої перерви);

       субота та неділя – вихідні дні.

 

2. Прийом заяв  і документів,  вступні випробовування, що проводить Інститут бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13.07.2020

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

22.08.2020   о   13ºº

 

Строки проведення фахових вступних випробовувань

27.08.2020 - 29.08.2020

 

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше  30.09.2020

 

 

3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

12 травня – 18:00

05 червня 2020 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 серпня 2020року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

І етап:  05 серпня – 22 серпня2020 р.

ІІ етап: 25 серпня  - 27 вересня 2020 р.

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

01 липня 2020 року

Фахові вступні випробування, а також додаткові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит

 

28вересня - 29вересня 2020 р.

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30вересня 2020 року

 

 

4. Прийом заяв  і документів,  конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

12 травня – 18:00 година 05 червня 2020 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 серпня 2020року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

17 червня – 25 червня 2020 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

05 серпня – 22 серпня 2020 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

01 липня 2020 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

03 липня 2020 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2020 року

 

5. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Прийом заяв та документів

І етап:  13 липня – 27 вересня 2020 р.

ІІ етап: 01 жовтня  - 26 листопада 2020р.

Фахові вступні випробування,

І етап: 28 вересня-29 вересня 2020 р.

ІІ етап: 27 листопада-28 листопада 2020

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

І етап:  не пізніше 30 вересня2020 р.

ІІ етап: не пізніше 30 листопада 2020 р.

 

6.  Порядок реєстрації вступників для складання єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

7. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування проводиться за адресою: проспект Перемоги 54/1, корпус №1КНЕУ.

8. Прийом документів на здобуття другої вищої освіти проводиться за адресою: вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 81, корпус № 6  КНЕУ.

 

V. Порядок прийому заяв і документів.

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – заява) у паперовій формі. Заява у паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  2. В заяві вступники вказують спеціальність, спеціалізацію та освітню програму.

  3. При поданні заяви вступник пред`являє особисто:

      -  документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

       -  документ державного зразка про раніше здобутий освітньо – кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ.

4. До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про вищу освіту;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (відповідно до п.3 та п.4 розділу ІV);
 • копію трудової книжки (завірену за місцем роботи);
 • копію документа, що засвідчує ідентифікаційний код вступника;
 • копію паспорта громадянина України (стор. 1,2, 11);
 • копію шлюбного  свідоцтва або  свідоцтва  про зміну прізвища(для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • копію закордонного паспорта (стор. 1)за наявністю;
 • 2 фотокартки  розміром 3x4 см;
 • 2 конверта з марками;
 • 1 картонна папка.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

5. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі. Недостовірність інформації, поданої вступником до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», є підставою для прийняття Приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

   6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

   7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявністю ліцензії та сертифікатом про державну акредитацію університету за обраною спеціальністю, а також надання ним згоди на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти  підтверджується  його особистим підписом.

   8.  Для осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній рівень, обов`язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

 

VI. Вступні випробуваннята конкурсний відбір

1.Приймальна комісія ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання осіб, що мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути другу вищу освіту.  

2. Прийом до Інституту бізнес-освітиздійснюється на конкурсній основі зарезультатами фахових вступних випробовувань:

- для вступу на перший (зі скороченим терміном навчання) курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – у формі фахового вступного випробування (з правознавства);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» - у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЗНО);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» - у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) та фахових вступних випробувань (з економіки);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» - у формі внутрішніх вступних випробувань з іноземної мови та економіки;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» - у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) та фахового вступного випробування (з психології);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» - у формі внутрішніх вступних випробувань з іноземної мови та  психології.

У 2020 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 року. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються з результатів єдиного вступного іспиту 2018- 2020 років.

Фахові вступні випробовування проводяться у вигляді письмового тестування. З програмними питаннями з економіки, права та психології можна ознайомитися в Інституті бізнес-освіти (вул.Ю.Іллєнка (Мельникова), 81, корпус 6 КНЕУ) або на  веб-сайті  www.kneu.edu.ua(на сторінці Інституту бізнес-освіти).
     Для проведення вступних випробовувань  створюються фахові атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про Приймальну комісіюДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Результати вступних випробовувань  оцінюються у балах. Максимальна сума балів – 160.  До конкурсу допускаються вступники, які отримали 120  і більше балів.

Проведення вступних випробовуваньздійснюється у два етапи за розкладом, який затверджує Приймальна комісія університету.

3. Апеляційна комісія працює у період проведення вступних  випробовувань.Склад і порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректората здійснюється згідно положення про апеляційну комісію.
Апеляція щодо виставленої оцінки має бути обґрунтованою  іприймається за письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня Приймальноїкомісії після оголошення результатів вступних випробовувань.Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться допроведення повторного випробовування.

 

VІI. Зарахування до Інституту бізнес-освіти

1. Зарахування на навчання проводитьсяза конкурсним балом окремо з кожної  спеціальностіта рівня підготовки в рамках ліцензійного обсягуне пізніше 30листопада .

2. Особи, які за результатами вступного випробовування отримали не менше  120балів, але не пройшли за конкурсом на обрану ними програму, можуть бути зараховані на інші програми за умов наявності вакантних місць за рішенням Приймальної комісії та їх заявою.

3. На вакантні місця ліцензованого обсягу, може проводитись додаткове конкурсне зарахування за рішенням Приймальної комісії.

4.  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Інституту бізнес-освіти.

5.  Особи, які зараховані до Інституту бізнес-освіти на відповідні  програми, повинні упродовж 15 календарних днів з дня підписання наказу, укласти з університетом Договір про навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. У випадку не підписання у встановлені терміни такого договору, студенти відраховуються з університету.

6. Студенти, які без поважних причин не з’явилися на першу сесію,  відраховуються з Інституту бізнес-освіти.

Додаток 1

до Правил прийому до Інституту бізнес-освіти

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 в 2020 році

 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра для здобуття освітнього  ступеня магістра

 

Заочна форма навчання

 

Галузь знань

Спеціальністьосвітнього рівня магістр

Освітня програма (спеціалізація)

Фахове випробування,

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО

Термін

навчан

ня

Код / Назва

Код / Назва

Назва

05

Соціальні  та  поведінкові  науки

051 Економіка

 • Бізнес-економіка і аналітика

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

053 Психологія

 • Практична психологія

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з психології)

1 р. 9 м.

08

Право

081 Право

 • Правове регулювання економіки

 

ЗНОз іноземної мови,

ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей

1 р. 9 м.

28   Публічне управління   та адмініс

трування

281   Публічне управління  та адміністрування

 • Управління територіальними громадами

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

07

У п р а в л і н н я   т а   а д м і н і с т р у в а н н я

071 Облік і оподаткування

 • Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
 • Банківський та страховий ризик-менеджмент

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

073 Менеджмент

 • Бізнес-адміністрування (універсальна)
 • Бізнес-адміністрування (англомовна)
 • Бізнес-адміністрування у галузі охорони здоров’я
 • Бізнес-адміністрування у сфері енергетики
 • Бізнес-адміністрування вагробізнесі
 • Менеджмент персоналу у бізнесі
 • Управління міжнародним бізнесом

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

 

 

 

075 Маркетинг

 • Маркетинговий менеджмент

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

(з економіки)

1 р. 9 м.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Менеджмент підприємницької діяльності

 

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування

 (з економіки)

1 р. 9 м.

 

 

Додаток 2

до Правил прийому до Інституту бізнес-освіти

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 в 2020 році

 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь спеціаліста, магістра  для здобуття освітнього  ступеня магістра

 

Заочна форма навчання

 

Галузь знань

Спеціальністьосвітнього рівня магістр

Освітня програма (спеціалізація)

Фахові випробування,

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО

Термін

навчан

ня

Код / Назва

Код / Назва

Назва

05

Соціальні  та  поведінкові  науки

051 Економіка

 • Бізнес-економіка і аналітика

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

053 Психологія

 • Практична психологія

Фахові випробування

(з психології,

з іноземної мови)

1 р. 9 м.

08

Право

081 Право

 • Правове регулювання економіки

 

ЗНОз іноземної мови,

ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей

1 р. 9 м.

28   Публічне управління   та адмініс

трування

281   Публічне управління  та адміністрування

 • Управління територіальними громадами

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

07

У п р а в л і н н я   т а   а д м і н і с т р у в а н н я

071 Облік і оподаткування

 • Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
 • Банківський та страховий ризик-менеджмент

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

073 Менеджмент

 • Бізнес-адміністрування (універсальна)
 • Бізнес-адміністрування (англомовна)
 • Бізнес-адміністрування у галузі охорони здоров’я
 • Бізнес-адміністрування у сфері енергетики
 • Бізнес-адміністрування вагробізнесі
 • Менеджмент персоналу у бізнесі
 • Управління міжнародним бізнесом

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

 

 

 

075 Маркетинг

 • Маркетинговий менеджмент

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Менеджмент підприємницької діяльності

 

Фахові випробування

(з економіки,

з іноземної мови )

1 р. 9 м.

 

 

Додаток 3

 

до Правил прийому до Інституту бізнес-освіти

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана» в 2020році

 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання на перший курс

(зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, магістра 

для здобуття освітнього ступеня бакалавр

 

Заочна форма навчання

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Фахове

випробування

Термін

навчання

08

Право

081

Право

Правознавство

Фахове випробування

(з правознавства)

2 роки

 

Остання редакція: 02.07.20