Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

Для викладачів ЗВО України

Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО України

За спеціальностями: 

  • Маркетинг
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Публічне управління та адміністрування
  • Економіка
  • Міжнародні економічні відносини
  • Менеджмент

Тривалість навчання:

курси 120 год. – 3,5 тижні.

курси 180 год. – 5 тижні.

За програмами:

 

 

Тривалість навчання залежить від вибраної програми.

Навчальною програмою підвищення кваліфікації за спеціальностями передбачено:

-лекції, індивідуальні консультації, виїзні заняття, тренінги;

-відвідування занять викладачів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (за згодою);

-ознайомлення з організацією навчального процесу та методикою викладання дисциплін;

-ознайомлення з сучасною навчально-методичною літературою;

-ознайомлення з дисертаціями (при наявності листа – прохання керівника свого закладу);

 

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтва державного зразка.

Навчання здійснюється після укладання договору між університетом та замовником.

Вартість навчання складає:

курси 120 год- три тисячі грн.,00 коп. (3000 грн, 00 коп.) без ПДВ.

курси 180 год- чотири тисячі п'ятсот грн., 00 коп. (4500 грн, 00 коп.) без ПДВ.

Оплата проводиться:

Для фізичних осіб – після зарахування до Університету на підставі рахунку-фактури;

Для юридичних осіб – за 10 днів до початку навчання згідно договору і виставленого КНЕУ рахунку,

або протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт (наданих послуг).

 

 

Адреса: 04050, Україна, Київ, КНЕУ, вул. Юрія Іллєнка, 81 (метро Лук'янівська)

Довідки за телефонами: (044) 205-54-77, (044) 205-54-79

E-mail upgrading@kneu.edu.ua

Остання редакція: 07.09.23