Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Вартість навчання

ВАРТІСТЬ  НАВЧАННЯ

в Інституті  бізнес-освіти ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

у  2021-2022 н.р.

Спеціальністьосвітнього рівня магістр

Освітньо-професійна програма

Вартість навчання

за рік

051 Економіка

Бізнес-економіка і аналітика

26 500 грн.

053 Психологія

Практична психологія

26 500 грн.

081 Право

Правове регулювання економіки

26 500 грн.

281   Публічне управління  та адміністрування

Управління територіальними громадами

26 500 грн.

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит в управлінні

підприємницькою діяльністю

26 500 грн.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент і

контролінг   у бізнесі

Банківський та страховий                                                  

ризик-менедмент

26 500 грн.

 

26 500 грн.

Міжнародний фінансовий менеджмент

35 000 грн.

075 Маркетинг

Маркетинговий менеджмент

26 500 грн.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Менеджмент підприємницької діяльності

26 500 грн.

073 Менеджмент

Бізнес-адміністрування (універсальна)

35000 грн.

  • Бізнес-адміністрування у галузі
  • охорони здоров’я

35 000 грн.

  • Бізнес-адміністрування у сфері енергетики

35 000 грн.

  • Бізнес-адміністрування в агробізнесі

35 000 грн.

  • Управління міжнародним бізнесом

35 000 грн.

  • Менеджмент персоналу у бізнесі

26500 грн.

Бізнес-адміністрування (англомовна)

39000 грн.

Вартість навчання 

для іноземних громадян на всіх програмах

2 500 $ по курсу НБУ на день оплати

 

 

 

 

Остання редакція: 12.07.21