Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Вартість навчання

 


ДОДАТОК  А до наказу № 497 від 10.06.2019 р.

Про затвердження переліку платних послуг у ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана»

що належить до сфери освітньої діяльності на 2019-2020 н.р.

 

Перелік платних послуг

в Інституті  бізнес-освіти 

ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

у 2019/2020 н.р.

 

Заочна форма навчання

Бакалавр

 

Галузь знань

Спеціальністьосвітнього рівня бакалавр

Спеціалізація

Термін

навчання

Вартість

одного року навчання,

грн.

05

Соціальні та

Поведінкові  науки

053

Психологія

Економічна та соціальна психологія

2 роки

13 500 грн.

08

Право

081

Право

Правознавство

2 роки

13 500 грн.

 

Магістр

 

Галузь знань

Спеціальністьосвітнього рівня магістр

Освітня програма (спеціалізація)

Термін навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код / Назва

Код / Назва

Назва

05

Соціальні  та  поведінкові  науки

051 Економіка

·      Економічна безпека

·      Економіка послуг

·      Економічна аналітика і стратегія

1 р. 9 м.

19 500 грн.

053 Психологія

·      Практична психологія

1 р. 9 м.

19 500 грн.

08

Право

081 Право

·     Правове регулювання економіки

·     Міжнародне економічне право

1 р. 9 м.

19 500 грн.

28   Публічне управління   та адмініс

трування

281   Публічне управління  та адміністрування

·      Управління територіальними громадами

1 р. 9 м.

19 500 грн.

07

У п р а в л і н н я     т а     а д м і н і с т р у в а н н я

071 Облік і оподаткування

·      Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

·      Облік і корпоративна відповідальність

 

1 р. 9 м.

19 500 грн.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

·      Фінансовий менеджмент і контролінг у бізнесі

1 р. 9 м.

19 500 грн.

·      Міжнародний фінансовий менеджмент

1 р. 9 м.

28 000 грн.

073 Менеджмент

·      Бізнес-адміністрування (універсальна)

·      Бізнес-адміністрування у галузі охорони здоров’я

·      Бізнес-адміністрування у сфері енергетики

·      Управління міжнародним бізнесом

1 р. 9 м.

28 000 грн.

 

·      Менеджмент персоналу у бізнесі

1 р. 9 м.

19 500 грн.

073 Менеджмент

Англомовна програма для громадян України

"Бізнес-адміністрування"

 

1 р. 9 м.

32 000 грн.

073 Менеджмент

Англомовна програма для іноземних громадян

"Бізнес-адміністрування"

 

1 р. 9 м.

2 100 $ по курсу НБУ на день оплати

075 Маркетинг

·      Маркетинговий менеджмент

1 р. 9 м.

19 500 грн.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

·      Менеджмент підприємницької діяльності

·      Підприємництво в освітній діяльності

1 р. 9 м.

19 500 грн.

 

 

Остання редакція: 21.06.19