Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

Запрошуємо здобувачів вищої освіти взяти участь у роботі платформи «Інноваційні бізнес-технології у відновленні національної економіки» у рамках ювілейної 90-ої щорічної студентської наукової конференції17 Квітня 2023р.

Кафедра інноваційних бізнес-технологій запрошує здобувачів вищої освіти взяти участь у роботі платформи «Інноваційні бізнес-технології у відновленні національної економіки», яка проводиться у рамках ювілейної 90-ої щорічної студентської наукової конференції «Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України».
 
Роботу платформи буде організовано в асинхронному режимі.
Для участі в роботі платформи конференції здобувачі вищої освіти мають подати тези доповідей, тема та зміст яких має бути узгоджена з науковим керівником, до 17 травня 2023 р. на електронну пошту kibt@kneu.edu.ua .
 
За результатами роботи конференції буде сформовано електронний збірник тез доповідей, якому буде присвоєно унікальний ISBN.
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ДРУКУ ВЕЛЕКТРОННОМУ ЗБІРНИКУ
Тези доповідей, що містять мінімальну кількість формул і графіків, обсягом не більше трьох сторінок формату А4 повинні бути надруковані у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1.15, поля з усіх боків – 20 мм.
Праворуч – прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом, 9 кегель. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – назву спеціальності, курс, повну назву навчального закладу. Нижче курсивом, 9 кегель, через один інтервал – науковий ступінь, звання та прізвище та ініціали наукового керівника. Нижче, через два інтервали – Назву доповіді друкувати великими жирними літерами, 12 кегель, симетрично до тексту.
 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ НАЗВИ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
 
Барсук М.В.
«Фінанси, банківська справа та страхування», 4 курс
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана
Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів Котіна Г.М.
 
 
 
 
ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
 
         Текст тез ….........
 
Література
 
1.
2….