Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

Запрошуємо 18 квітня 2024 р. до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «ФІНАНСИ В ПАРАДИГМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ ПОВОЄННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ»03 Квітня 2024р.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

(ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ОСВІТИ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ ПОРУЧНИКА)

(КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ)

У кооперації з УНІВЕРСИТЕТом міста Бремен (Німеччина), УНІВЕРСИТЕТОМ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ МІСТА ВРОЦЛАВ (ПОЛЬЩА), АСОЦІАЦІЄЮ ЕКСПЕРТІВ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЦЕНТРОМ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ВАРТОСТІ


«Фінанси в парадигмі сталого розвитку:

виклики повоєнної трансформації»
(18 квітня 2024 року)

 

International scientific conference
“Finance in the Paradigm of Sustainable Development:

Challenges of post-war Reconstruction”
(April 18, 2024)

 

Оргкомітет запрошує практиків та дослідників взяти участь у роботі
щорічної МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Фінанси в парадигмі сталого розвитку: виклики повоєнної трансформації», яка відбудеться 18 КВІТНЯ 2024 року в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Формат проведення: онлайн (Zoom-meeting)

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

 

(1) Фінансова політика сталого розвитку та воєнні конфлікти

(2) Розвиток фінансів підприємств в умовах посилення впливу екологічних, соціальних та управлінських ризиків

(3) Повоєнне відновлення України на основі принципів сталого інвестування

(4) Роль страхування в механізмі покриття воєнно-політичних ризиків

(5) Перспективи використання новітніх інформаційних технологій для повоєнної відбудови України

 

ДЛЯ УЧАСТІ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ ДО 15 квітня 2024 РОКУ НА
АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ:

- заявку на участь у google-формі за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdieVNNbVPXm594WxUf-jQQ_mIB5xkOu907E_JmQmkxDCxFBw/viewform?usp=sf_link

- файл із тезами доповіді та рецензією наукового керівника на доповідь (для студентів та аспірантів) на електронну пошту (kibt@kneu.edu.ua)

Інформаційне повідомлення