Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Оголошення для вступників!12 Травня 2020р.

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ для вступників до магістратури!!!

Шановні здобувачі освітнього ступеня «магістр»!        

            Інформуємо Вас про зміну порядку та термінів реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (далі – ЄВІ/ЄФВВ).

            З 9:00 12 травня 2020 року і до 18:00 5 червня 2020 рокуу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» буде проводитися реєстрація вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами спеціальностей:

  • 051 «Економіка»;
  • 053 «Психологія»;
  • 071 «Облік і оподаткування»;
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 075 «Маркетинг»;
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
  • 081 «Правознавство»;
  • 281 «Публічне управління та адміністрування»;

Пропонуємо наступний алгоритм дій для реєстрації здобувачів освітнього ступеня «магістр» для складання ЄВІ/ЄФВВ:

         1. Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії vstup_magistr2020@kneu.edu.uaскановані копії (фотокопії):

          - заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – Анкета) (зразок додається https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/zrazok-zayava-anketa_YEVI_YEFVV.pdf);

          - документа, що посвідчує особу;

          - облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

          - документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках)

          - медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

          - фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (фото  у  форматі Jpeg або jpg має відповідати  вимогам,  що  передбачені  для  документів,  що  посвідчують  особу  (пункти 3-7 Наказу Міністерства внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за №1146/34117) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19

           Для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих навчальних військових навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО, необхідно подати довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплому в рік вступу.

          У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові.

          В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності)

          Приймальна комісія універcитету здійснює реєстрацію вступників та оформлення екзаменаційного листка.

         Якщо у процесі перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, приймальною комісією буде надіслано повідомлення про відмову від реєстрації з вказанням причини відмови

          Після оформлення сканована копія екзаменаційного листка відправляється вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті.

         Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

          Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто.

           Звертаємо увагу, що додаткові фахові вступні випробування для вступників з інших спеціальностей  у 2020 році скасовано.        

          Відповідні зміни до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» будуть внесені після завершення державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

         Програми ЗНО з іноземної мови та права для здобувачів освітнього ступеня «магістр» розміщені за посиланням

https://mon.gov.ua/ua/news/zno-v-magistraturu-zatverdzheno-vsi-programi-za-yakimi-ukladatimut-testi-dlya-vstupnikiv

          Телефони для консультацій:  095-329-57-72, 044-456-31-62