Інститут бізнес-освіти

Стратегія i розвиток бiзнесу

Місія програми - сприяти росту конкурентоспроможності підприємств і компаній на основі підготовки дієвих і ефективних фахівців стратегічного спрямування зі знанням новітніх управлінських технологій і відповідних їм механізмів організації і управління підприємством та його бізнесом.

Мета програми: підготовка висококласних фахівців, здатних формувати стратегію і тактику поведінки підприємства на ринку, що досягається шляхом надання слухачам навичок оцінки внутрішніх активів підприємства і його ринкових можливостей, визначення перспективних напрямків розвитку підприємства та розробки альтернативних стратегій і механізмів їх реалізації.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

І

Дисципліни загальноекономічної підготовки

1

Підприємництво:

Модуль 1 - Підприємництво i бiзнес-культура

Модуль 2 - Економiка підприємства

2

Макроекономіка

3

Мікроекономіка

4

Математика для економістів

5

Статистика

6

Менеджмент

7

Маркетинг

8

Фінанси

Модуль 1 - Гроші та кредит

Модуль 2 – Фінанси

9

Бухгалтерський облік:

Модуль 1 – Бухгалтерський облік

Модуль 2 - Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С: Бухгалтерія (сертифікат)

10

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть підприємств

11

Менеджмент персоналу

ІІ

Дисципліни професійної (спеціальної) підготовки

Нормативні дисципліни:

 1

Тренінг-курс «Створення власного бізнесу»

2

Операцiйний менеджмент

3

IКТ в бiзнесi

4

Лiдерство i партнерство в бiзнесi

5

Бюджетування

6

Бізнес-стратегія

7

Проектний менеджмент

8

Підприємницьке право

9

Iнноваційний розвиток підприємства

10

Управління вартiстю бiзнесу

11

Соціально-психологічний тренінг "Розвиток особистiсних якостей менеджера"

 

Модуль спецiальноi пiдготовки

1

Стратегiчний процес в бізнесi

2

Управління змiнами на підприємствi

3

Адмiнicтрування підприємницькоi дiяльностi

4

Корпоративне підприємництво

7

Тренінг-курс «Аналiз i прогноз дiяльностi фiрми»

 

 

Вибіркові дисципліни (студент обирає двi дисциплiни)

1

Трейд-маркетинг

2

Органiзацiя консалтингового бiзнеса

3

Інтелектуальний та Е-бізнес

4

Органiзацiя iнтернет-магазину

5

Тренiнг-курс з управлiння підприємством на основi IС: управлiння невеликою фiрмою

7

Тренінг-курс «Особистiсне лiдерство i командоутворення»

Магістерська дипломна робота

Після закінчення програми її випускники отримують широку управлінську підготовку і набудуть знань щодо управління стратегічними активами сучасного підприємства.

Остання редакція: 19.05.17