Інститут бізнес-освіти

Фінансова аналітика та інжиніринг у банку

Програма "Фінансова аналітика та інжиніринг у банку" спрямована на підготовку фінансових аналітиків, здатних на високому професійному рівні здійснювати аналітичні дослідження в фінансово-банківській галузі, розробляти та впроваджувати на ринку нові фінансові інструменти та банківські продукти, надавати аналітичне обґрунтування управлінських рішень.

Випускники програми можуть працювати:

 • керівниками та спеціалістами фінансово-аналітичних служб банку;
 • аналітиками та спеціалістами валютних, фондових, кредитних управлінь банку;
 • керівниками та спеціалістами відділів аналізу банківських ризиків;
 • членами правління та комітетів банківських установ;
 • фінансовими аналітиками кредитних бюро;
 • фінансовими аналітиками фондових, ф’ючерсних, валютних бірж;
 • фінансовими аналітиками рейтингових та аналітичних агенцій;
 • аналітиками інвестиційних, страхових і фінансових компаній;
 • аналітиками та керуючими активами пенсійних фондів;
 • розробниками нових фінансових інструментів в консалтингових компаніях та підрозділах банку;
 • експертами інструментів та механізмів фінансового інжинірингу;
 • науковими співробітниками в галузі фінансового аналізу та інжинірингу.
Остання редакція: 12.02.14
Дисципліни загальноекономічної підготовки
 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Математика для економістів

Дисципліни професійної підготовки
 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Банківські операції
 • Проектне фінансування
 • Менеджмент персоналу
 • Маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Фінансовий облік у банках
 • Аналіз банківської діяльності
 • Соціально-психологічний тренінг

Вибіркові дисципліни:

 • Ситуаційне моделювання банківської діяльності
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Фінанси підприємств
 • Інформаційні системи і технології в банківській сфері

Дисципліни спеціальної підготовки
 • Фінансовий інжиніринг у банку
 • Методи аналізу фінансових ринків
 • Управління банківськими ризиками
 • Портфельне інвестування