Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА

Перелік освітніх програм за спеціальностями 2022

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) в Навчально-науковому інституті бізнес-освіти для здобуття освітнього ступеня магістра

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

 

(файл для ознайомлення)

Остання редакція: 29.07.22