Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Освітній рівень бакалавр

 

Додаток 2

 

до Правил прийому до Інституту бізнес-освіти

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана» в 2019році

 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання на перший курс

(зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, магістра 

для здобуття освітнього ступеня бакалавр

 

Заочна форма навчання

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Фахове

випробування

Термін

навчання

05

Соціальні та

Поведінкові  науки

053

Психологія

Економічна та соціальна психологія

Фахове випробування

(з психології)

2 роки

08

Право

081

Право

Правознавство

Фахове випробування

(з правознавства)

2 роки

 

 

 

Остання редакція: 21.03.19