Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Освітній рівень бакалавр

 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання на перший курс

(зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, магістра 

для здобуття освітнього ступеня бакалавр

 

Заочна форма навчання

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

 

Термін

навчання

05

Соціальні та

Поведінкові  науки

053

Психологія

Економічна та соціальна психологія

 

2 роки

08

Право

081

Право

Правознавство

 

2 роки

 

 

 

Остання редакція: 04.07.19