Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Бізнес-адміністрування (МБА)

Спільна україно-британська програма Бізнес-адміністрування (Master of Business Administration) розрахована на керівників функціональних відділів компаній, фірм, організацій та установ; власників та співвласників приватних фірм та підприємств; співробітників, яких включено до резерву на керівні посади; усіх тих, хто зацікавлений у якісному підвищенні свого професійного рівня та кваліфікації.

Промо-ролик: https://www.youtube.com/watch?v=Amy1v4cHveU&feature=youtu.be

Зарубіжний партнер London School of Business and Finance  (London), Great Britain

 Місія програми МБА:

 • підготовка управлінських кадрів вищої ланки нової генерації, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання в умовах глобальної конкуренції;
 • надання слухачам інтегрованих системних знань, які поєднують повноцінну фундаментальну економічну освіту з практичними навичками прийняття управлінських рішень, командної роботи, ведення переговорів, комунікації та презентації тощо для професійної діяльності у сфері управління бізнесом.

Особливостями програми МБА є:

 • універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності;
 • практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство і комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу, розвиток нових підходів до управління компанією;
 • відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу;
 • інноваційність, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей та ін.

Науковий керівник програми — Панченко Євген Григорович, д.е.н., професор

Координатор програми — Москалюк Наталія Петрівна, к.е.н., доцент

Провідний тренер програми - Найєл Фостер (Велика Британія)

Д-р Фостер проводить майстер-класи на програмі «Бізнес адміністрування» з дисциплін «Маркетинг», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Міжнародний менеджмент» і «Менеджмент персоналу». Викладання здійснюється англійською мовою з перекладачем КНЕУ з метою кращого засвоєння студентами навчального матеріалу.  Д-р Фостер має більш, ніж 25-річний досвід роботи з національними урядами, добродійними організаціями, підприємцями, закритими акціонерними компаніями, а також акціонерними товариствами з обмеженою відповідальністю на всіх континентах. Викладаючи свої авторські курси, д-р Фостер орієнтується на практичні аспекти, які забезпечують негайний бізнес-результат. Проживаючи в Лондоні та Дубліні, він працює з командами та індивідуальними працівниками з метою розвитку у них організаційного бачення, стратегічного мислення, розуміння бізнес-процесів, культури та інтересів бізнес-партнерів з метою досягнення ділових цілей та поліпшення результатів діяльності. Він діагностує, проектує і полегшує прийняття рівень. Його підхід базується на припущенні, що організації чи індивідууми повинні навчатись, як скоротити розрив між теоретичними концепціями та практичними діями. Результатом цього є формування середовища, де працівники компаній стають більш мотивованими, а відтак – забезпечують безперервні зміни та поліпшення їх діяльності. Усе це грунтується на компетенція д-ра Фостера в людській поведінці (навчання / коучінг) і процесному консалтингу. У викладання лекцій д-р Фостер активно використовує управлінські підходи, які базуються на поведінковому та стратегічному рівнях і дозволяють розвинути особистість та її впевненість. При цьому розвиваються когнітивні здібності щодо узагальнення та обробки інформації, сприйняття, навчання, запам’ятовування, оцінювання і вирішення проблем. Ця методологія була розроблена відомою школою комунікацій і такими теоретиками, як Фонс Тромпенарс, Маршал Розенберг та Пітер Сінг.  Він одержав ряд нагород за свої роботи в області розвитку менеджменту компаній на основі системи «Кайдзен», які були опубліковані у Financial Times (видавництво «Prentice Hall»), а Інститут інжинірингу і технологій у 2009 р. опублікував його книгу з проблем командного лідерства.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка: Модуль 1 – Мікроекономіка / Модуль 2 - Макроекономіка
 • Підприємництво: Модуль 1 – Економіка фірми / Модуль 2 – Підприємництво і бізнес-культура
 • Фінанси і фінансова політика: Модуль 1 – Фінанси / Модуль 2 – Фінансова політика
 • Менеджмент
 • Прикладна статистика
 • Екаунтинг: Модуль 1 – Облік / Модуль 2 – Оподаткування 
 • Міжнародна економіка
 • Маркетинг
 • Математика для економістів

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Стратегічний менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Міжнародний менеджмент
 • Інформаційні системи в бізнесі  
 • Операційний менеджмент
 • Бізнес-лоу
 • Проектний менеджмент
 • Соціально-психологічний тренінг”Розвиток особистісних якостей менеджера”
 • Управлінський консалтинг
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Тренінг-курс ”Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)"

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з двох запропонованих):

Пакет 1
Контролінг
Фінансово-інвестиційний консалтинг
Проектне фінансування
Управління  капіталом 
Управління досконалістю
Міжнародний логістичний менеджмент
Інноваційний менеджмент
Глобальне конкурентне лідерство
 
Пакет 2
Управління корпоративними фінансами
Управління розвитком бізнесу 
Управління ризиками
Управління інтелектуальною власністю
Репутаційний менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Управлінська результативність в бізнесі
Інноваційна діяльність підприємства
 

Магістерська дипломна робота

Випускники програми "Бізнес-адміністрування" отримують разом з дипломом магістра отримують Міжнародний Сертифікат London School of Business and Finance  (London), Great Britain

 
Остання редакція: 23.11.18