Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Навчально-методичні матеріали

Перелік нових електронних видань Інституту бізнес-освіти,

що надійшли до електронного каталогу бібліотеки КНЕУ

 

 

 Назва

навчального видання

Вид навчального видання

Автори

 
 

1

Комплексний тренінг: збірник бізнес-кейсів

Практикум

Швиданенко Г.О.

Рєпіна І.М.

Приходько Л.М.

 

2

Збутові комунікації

Практикум

Данніков О.В.

Пастернак Є.Я.

 

3

Управління фінансовою санацією підприємства: практикум

Практикум

Островська О.А.

Соколова О.Б.

 

4

Правознавство для державних службовців

Навчальний посібник

 

Міхневич Л.В.

Кожушко С.І.

Малютін І.А.

 

5

Кримінальне право (загальна частина)

Навчальний посібник

Васильківська І.П.

 

6

Оподаткування суб’єктів підприємництва: презентаційний курс

Навчальний посібник

Поддєрьогін А.М.

Невмержицька Н.Ю.

Невмержицький Я.І.,

Журавльова О.Є.,

Грицино О.М.

 

7

Фінансовий інжиніринг

Практикум

Мусієць Т.В.

 

 

8

Фінансові системи зарубіжних країн: аналітичні вправи

Практикум

Руденко Ю.Н.

Токар В.В.

 

9

Контролінг

Практикум

Лаврененко В.В.

Приходько Л.М.

Бортнік А.М.

 

10

Антикризове управління підприємством: задачі, ситуаційні вправи, кейси

Практикум

Кукоба В.П.

 

11

Обґрунтування  господарських рішень та оцінки ризиків

Практикум

Клименко С.М.

Литюга Ю.В.

 

12

Бізнес –діагностика підприємства

Навчальний посібник

Швиданенко Г.О.

Дмитренко А.І.

 

13

Капітал підприємства

Навчальний посібник

Швиданенко Г.О.

 

14

Правове регулювання фондового ринку

Навчальний посібник

Вавженчук С.Я.

 

15

Інформаційні системи в менеджменті

Практикум

Гужва В.М.

 

16

Економіка- ІІ

 (для слухачів програми «Державна служба»)

 

Навчальний посібник

Диба М.І.,

Буряченко А.Е.,

Комяков О.М.

 

 

17

Мотивація персоналу

Практикум

Колот А.М.,

Цимбалюк С.О.

 

18

Управління конфліктами

Практикум

 

Кир’янова О.В.

 

19

Правове регулювання фондового ринку

 

Практикум

Вавженчук С.Я.

 

20

Політологічний супровід державного управління: теорія і практика

Навчальний посібник

Смолянюк В.Ф.

Іванова Н.Ю.

 

21

Методологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління

Навчальний посібник

Присухін С.І.

 

22

Управління  вартістю підприємства

Практикум

Репіна І.М

 

23

Стратегічне управління підприємством:

 бізнес-курс

Навчальний посібник

Востряков О.В.

Гребешкова О.М.

 

24

Правові основи управління у сфері економіки

Практикум

 

Бурило Ю.П.

 

 

25

Менеджмент персоналу

Практикум

Петюх В.М.,

Базилюк Б.Г.,

Герасименко О.О.,

Ільніцька О.І.

 

26

Технології управління персоналом

Практикум

Цимбалюк С.О.

 

27

Організація та нормування праці

Практикум

Данилевич Н.С.

Калина А.В.,

Твердушка Т.Б.,

Антонюк О.І

 

28

Організація праці менеджера

Практикум

Данюк В.М.,

Кицак Т.Г.

 

29

Служба управління персоналом

Практикум

Леонтенко О.М.

 

30

Управління командами

Практикум

Петюх В.М.,

Ільницька О.І.

 

31

Управління проектами

Практикум

Кукоба В.П.,

Бортнік А.М.,

Данильченко С.С.,

Люшенко О.І.,

Царьов В.М.

 

32

Конституційне право України

 

Практикум

Міхневич Л.В.

 

33

Міжнародне право

 (практика застосування)

Навчальний посібник

Назаренко О.А.

 

34

Організація та нормування праці

 

Навчальний посібник

Данилевич Н.С.,

Калина А.В.,

Твердушка Т.Б.

 

35

Стратегічне управління людськими ресурсами

Практикум

Петрова І.Л

 

36

Стратегічне управління підприємством

Практикум

 

Востряков О.В., Гребешкова О.М.

 

 

37

Оподаткування суб’єктів підприємництва

 

Практикум

Поддєрьогін А.М.

Невмержицька Н.Ю.

Невмержицький Я.І.

Журавльова О.Є.Є.,

Грицино О.М.

 

38

Бізнес-діагностіка

 

Практикум

Швиданенко Г. О., Дмитренко А.І.

 

39

Економіка підприємства: виробничі ситуації та кейси

Практикум

Швиданенко Г.О.. Криворучкина О.В.

 

40

Як досягти успіху у діловій комунікації: мовний тренінг 

Навчальний посібник

Козловська Л.С.

Терещенко С.І.
 

41

Кримінально-процесуальне право

Навчальний

посібник

За ред. Яновської О. Г.За ред. Яновської О. Г.

 

42  

Логістичний менеджмент 

Практикум  Решетнікова Л.І.

 

43   Земельне та аграрне право  Практикум  Літошенко О.С.  

 

Остання редакція: 03.09.15