Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Правове регулювання економіки

Мiсiя програми - підготувати високопрофесійних фахівців-правознавців, які добре обізнані не лише в системі сучасного українського права, але й щодо міжнародних стандартів та принципів у сфері захисту прав і свобод людини, а також у сфері регулювання міжнародних економічних та зовнішньоекономічних відносин.

Науковий керiвник прогами - Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, професор, завiдувач кафедри правового регулювання економiки.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право України
 • Адміністративне право України
 • Система судових і правоохоронних органів
 • Кримінальне право України
 • Цивільне право України
 • Трудове право
 • Земельне право
 • Сімейне право
 • Економіка підприємств
 • Фінанси і кредит

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Господарське право
 • Фінансове право
 • Цивільне процесуальне право
 • Нотаріат
 • Господарське процесуальне право
 • Кримінальне процесуальне право
 • Міжнародне право
 • Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки
 • Право інтелектуальної власності
 • Інформаційні системи в юридичній діяльності
 • Міжпредметний тренінг (цивільне право та процес)

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один  пакет з трьох запропонованих):

Пакет 1 "Господарське та підприємницьке право"
Договірне право
Міжнародне приватне право
Недоговірні зобов’язання 
Правове регулювання фондового ринку
Конкурентне право
Корпоративне право
Правове регулювання страхової діяльності  
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 
Пакет 2 "Цивільне право"
Договірне право
Екологічне право
Право промислової власності
Корпоративне право
Право соціального забезпечення 
Житлове право
Інвестиційне право 
Адвокатура
 
Пакет 3 "Фінансове право"
Фінансовий процес
Податкове право
Правове регулювання фінансової діяльності держави та бюджетних установ
Правове регулювання ринків фінансових послуг
Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
Правове регулювання валютного ринку
Правові засади фінансового контролю
Правове регулювання фінансової безпеки

Магістерська дипломна робота

Випускники отримують диплом магістра ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Остання редакція: 22.06.17