Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

МВА (у сфері енергетики)

«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ»

 

Рівень освіти: магістр

Тривалість програми: 1 рік 9 місяців

Форма навчання         заочна

Вартість навчання за рік складає 28 тис. грн.

 

Місія програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців з менеджменту та адміністрування у сфері енергетики, а також формування та розвиток компетенцій та професійних навичок менеджерів глобальних енергетичних корпорацій, виробничих та функціональних підрозділів міжнародних та національних бізнес-структур енергетичного ринку.

 

Конкурентні переваги програми:

  • Універсальність та адаптивність діяльності у міжнародних і національних бізнес-структурах в умовах розбудови енергетичного ринку.
  • Відповідність вимогам національного і міжнародного бізнес-середовища у сфері енергетики.
  • Практична спрямованість і налаштованість на управління процесами реформування у сфері енергетики,генерування підприємницьких ідей на основі етичних міркувань та соціальної відповідальності.
  • Провідні вітчизняні та зарубіжні тренери з досвідом навчання та роботи за кордоном.
  • Інноваційність, інтегрована система знань і навичок, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей.
  • Навчальний план базується на американсько-канадських та англійських модельних бізнес-школах. Сьогодні наш міжнародний партнер - Лондонська школа бізнесу та фінансів (LSBF), Великобританія. Випускники програми отримують диплом магістра бізнес-адміністрування та Сертифікат міжнародної бізнес-школи Великобританії – Лондонської школи бізнесу та фінансів.
  • Інтерактивні лекції та тренінг-курси, що проводяться відомими практиками від українських та міжнародних компаній на базі успішних енергокомпаній.

 

Працевлаштуванняу вітчизняних та зарубіжних енергетичних компаніях, органах державного управління на енергоринку, громадських організаціях, міжнародних організаціях на посадах топ-менеджерів, фахівців-аналітиків, керівників малого та середнього бізнесу, керівників функціональних підрозділів національних та міжнародних бізнес-структур у сфері енергетики; керівників проектів та програм у сфері енергетики; фінансових аналітиків бізнес-операцій; спеціалістів з інформаційних систем та інноваційного менеджменту; спеціалістів з ризик - менеджменту; фахівців з коучингу операційної діяльності енергетичних компаній.

Назва навчальної дисципліни

1. Обов'язкові  компоненти

Економіка: Модуль 1 – Мікроекономіка

                     Модуль 2 – Макроекономіка

Підприємництво: Модуль 1 – Економіка фірми

                               Модуль 2 – Підприємництво і бізнес-культура

Фінанси і фінансова політика: Модуль 1 – Фінанси

                                                    Модуль 2 – Фінансова політика

Менеджмент

Бізнес статистика

Екаунтинг: Модуль 1 – Облік;   

                    Модуль 2 – Оподаткування

Глобальні енергетичні ринки

Маркетинг

Математичні моделі в бізнесі

Стратегії в енергетичному бізнесі

Фінансовий менеджмент

Менеджмент персоналу

Міжнародний енергетичний менеджмент

Інформаційні системи в енергетичному бізнесі

Реінжиніринг бізнес-процесів

Управління конкурентоспроможністю

Міжнародне енергетичне право:

Модуль 1 – Національне право;

Модуль 2 – Міжнародне право

Енергетична безпека

2. Вибіркові компоненти

Інноваційний енергетичний менеджмент

Проектний енергетичний менеджмент

Регулювання енергетики

Міжнародні системи енергетичного менеджменту

Управління енергоефективністю та енергозбереженням

Ризик-менеджмент

Інвестиційний менеджмент в енергетиці

Альтернативна енергетика

Енергетичний консалтинг

Проектне фінансування в енергетиці

3. Практична підготовка

Тренінг-курс ”Екологічний менеджмент та соціальна відповідальність в енергетичній галузі ”

Підготовка та захист консультаційного проекту

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

 

Остання редакція: 18.07.19