Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

МВА (у сфері енергетики)

 «Бізнес-адміністрування (МБА) у сфері енергетики»

Випускник  2021, лідер команди енергетиків - заступник директора ПрАТ  "Укргідроенерго" Богдан Сухецький під час вручення магістерських дипломів висловив одностайну думку випускників про отримання глибоких аналітичних, управлінських і комунікаційних компетенцій протягом навчання на ексклюзивній програмі бізнес-школи -  МБА у сфері енергетики. Насамперед  він відмітив змістовну структуру програми та високий професіоналізм викладачів і тренерів-практиків в галузі міжнародного енергетичного та проєктного менеджменту, реінжинірингу бізнес-процесів, енергетичної  безпеки та міжнародних систем енергетичного менеджменту. Це відкриває перед кожним випускником професійне кар'єрне зростання і статусне суспільне визнання.

Місія програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців з менеджменту та адміністрування у сфері енергетики, а також формування та розвиток компетенцій та професійних навичок менеджерів глобальних енергетичних корпорацій, виробничих та функціональних підрозділів міжнародних та національних бізнес-структур енергетичного ринку.

Конкурентні переваги програми:

 • Універсальність та адаптивність діяльності у міжнародних і національних бізнес-структурах в умовах розбудови енергетичного ринку.
 • Відповідність вимогам національного і міжнародного бізнес-середовища у сфері енергетики.
 • Практична спрямованість і налаштованість на управління процесами реформування у сфері енергетики,генерування підприємницьких ідей на основі етичних міркувань та соціальної відповідальності.
 • Провідні вітчизняні та зарубіжні тренери з досвідом навчання та роботи за кордоном.
 • Інноваційність, інтегрована система знань і навичок, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей.
 • Навчальний план базується на американсько-канадських та англійських модельних бізнес-школах. Сьогодні наш міжнародний партнер - Лондонська школа бізнесу та фінансів (LSBF), Великобританія. Випускники програми отримують диплом магістра бізнес-адміністрування та Сертифікат міжнародної бізнес-школи Великобританії – Лондонської школи бізнесу та фінансів.
 • Інтерактивні лекції та тренінг-курси, що проводяться відомими практиками від українських та міжнародних компаній на базі успішних енергокомпаній.

Працевлаштуванняу вітчизняних та зарубіжних енергетичних компаніях, органах державного управління на енергоринку, громадських організаціях, міжнародних організаціях на посадах топ-менеджерів, фахівців-аналітиків, керівників малого та середнього бізнесу, керівників функціональних підрозділів національних та міжнародних бізнес-структур у сфері енергетики; керівників проектів та програм у сфері енергетики; фінансових аналітиків бізнес-операцій; спеціалістів з інформаційних систем та інноваційного менеджменту; спеціалістів з ризик - менеджменту; фахівців з коучингу операційної діяльності енергетичних компаній.

Програма навчання:

1. Обов'язкові компоненти:

 • Економіка :Модуль1 -  Мікроекономіка; модуль 2 -Макроекономіка
 • Підприємництво : модуль1 - Економіка фірми; модуль 2 - Підприємництво і бізнес-культура
 • Фінанси і фінансова політика : модуль 1 - Фінанси; модуль 2 - Фінансова політика
 • Менеджмент
 • Бізнес статистика
 • Екаутинг :  модуль 1 - Облік; модуль 2 -  Оподаткування
 • Глобальні енергетичні ринки
 • Маркетинг
 • Математичні моделі в бізнесі
 • Стратегії в енергетичному бізнесі
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Міжнародний енергетичний менеджмент
 • Інформаційні системи в енергетичному бізнесі
 • Реінжиніринг бізнес-процесів
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Міжнародне енергетичне право: модуль 1 - Національне право; модуль 2- Міжнародне право 
 • Енергетична безпека

2. Вибіркові компоненти:

 • Інноваційний енергетичний менеджмент
 • Проєктний енергетичний менеджмент
 • Регулювання енергетики
 • Міжнародні системи енергетичного менеджменту
 • Управління енергоефективністю та енергозбереженням
 • Ризик-менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент в енергетиці
 • Альтернативна енергетика
 • Енергетичний консалтинг
 • Проєктне фінансування в енергетиці

 3. Практична підготовка:

 • Тренінг-курс "Екологічний менеджмент та соціальна відповідальність в енергетичній галузі"
 • Підготовка та захист консультаційного проєкту
 • Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи
   

Покрокові дії для вступу на програму МБА в сфері енергетики

КРОК Заочна форма навчання
КРОК Подача заяв та документів для осіб з дипломами спеціаліста та магістра,(без складання ЗНО з іноземної мови)

І етап:  15 липня – 27 вересня 2021 р.

ІІ етап: 01 жовтня  - 26 листопада 2021р.

КРОК Складання фахового вступного випробування з економіки та іноземної мови

І етап: 28 вересня-29 вересня 2021р.

ІІ етап: 27 листопада 2021

КРОК Термін зарахуваннявступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

І етап:  не пізніше 30 вересня 2021 р.

ІІ етап: не пізніше 30 листопадаb 2021р.

   


Форма навчання - заочна зі скороченим терміном навчання: 1 рік 9 місяців (три двотижневі сесії на рік)

Вартість навчання:  35 000 грн. за рік.

Прийом документів за адресою:

м. Київ, вул.Юрія Іллєнка 81 (колишня вул.Мельникова),Інститут бізнес-освіти КНЕУ.

Більш детальна інформація за тел. 205-54-80(74,75), 098-511-24-03

 

Остання редакція: 15.07.21