Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Професорсько-викладацький склад

Список викладачів ІБО

Алексеєнко Максим Дмитрович

- проф. каф. банківської справи, д.е.н.

Антонченко Мирослава Юріївна

- доц. каф. маркетингу, к.е.н.

Артюх Тетяна Михайлівна

-доц. каф. страхування, к.е.н.

Архипова Тетяна Василівна

- доц. каф. маркетингу, к.е.н.

Бабяк Наталія Дмитрівна

- доц. каф. фінансів підприємств, к.е.н.

Банщиков Петро Гаврилович

- доц. каф. стратегії підприємств, к.е.н.

Баранник Зоя Павлівна

- проф. каф. статистики, д.е.н.

Баранов Андрій Леонідович

- доц. кафедри страхування , к.е.н.

Баріда Надія Петрівна

-ст викл. каф. банківської справи

Батенко Людмила Павлівна

- доц. каф. стратегії підприємств, к.е.н.

Баторшина Аділя Фатехівна

- доц. каф. міжнародних фінансів , к.е.н.

Бескоровайна Ніна Олександрівна

- ст. викл. каф. іноземних мов фінансово-економічного факультету

Бєлякова Ольга Володимирівна

- ст. викл. каф. іноземних мов фінансово-економічного факультету

Білошапка Владислав Анатолійович

- проф. каф. міжнародного менеджменту, д.е.н.

Бірюк Сергій Олексійович

- доц. каф. міжнародних фінансів, к.е.н.

Бондар Микола Іванович

-зав.кафедри обліку підприємницької діяльності,проф., д.е.н.

Боришкевич Олена Володимирівна

-доц. каф. менеджменту банківської діяльності, к.е.н.

Бортніков Геннадій Петрович

-доц. каф. менеджменту банківської діяльності, к.е.н.

Брегеда Олена Анатоліївна

- доц. каф. банківської справи, к.е.н.

Бульбенюк Світлана Степанівна

-доц. каф. політології та соціології, к.п.н.

Бурило Юрій Павлович

-ст.викл. каф. конституційного та адміністративного права, к.ю.н.

Буряк Леонід Дмитрович

- проф. каф. фінансів підприємств, к.е.н.

Бутенко Наталія Юріївна

-доц. каф. менеджменту, к.е.н.

Осокіна Алла Вікторівна

- доц. каф. менеджменту, к.е.н.

Василик Алла Володимирівна

- ст. викл. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Васильківська Ірина Петрівна

-доц. каф.теорії та історії держави і права, к.ю.н

Васильков Володимир Георгійович

- доц. каф. економіки підприємств

Ващаєв Сергій Сергійович

- доц. каф. статистики, к.е.н.

Волощенко Вікторія Сергіївна

-ст. викл. каф. макроекономіки і держ. упр., к.е.н.

Воронова Марина Олександрівна

- доц. каф. бухгалтерського обліку, к.е.н.

Востряков Олександр Володимирович

- доц. каф. стратегії підприємств, к.е.н.

Гавриловська Людмила Миколаївна

- доц. кафедри обліку підприємницької діяльності, к.е.н.

Галіахметов Ігор Абзалович

-доц. каф. правового регулювання економіки, к.ю.н.

Гарафонова Ольга Іванівна

-доц. кафедри менеджменту, к.е.н.

Герасименко Оксана Олександрівна

-доц.каф.управління персоналом та економіки праці,к.н.е.

Голіцин Андрій Миколайович

-доц. каф. маркетингу, к.е.н.

Гордєєва Тамара Федорівна

- доц. каф. міжнародної торгівлі, к.е.н.

Гордієнко В`ячеслав Михайлович

- ст. викл. каф. стратегії підприємств

Гребешкова Олена Миколаївна

- доц. каф. стратегії підприємств, к.е.н.

Гриненко Анатолій Михайлович

- доц. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Гришко Оксана Миколаївна

- ст.викл.каф. теорії та історії держави і права, к.ю.н.

Гужва Володимир Михайлович

- доц. каф. інформ. систем в економіці, к.е.н.

Гунько Тетяна Іванівна

- ст.викл. кафедри іноземних мов факультету маркетингу

Давидюк Алла Романівна

- ст. викл. каф. іноземних мов фінансово-економічного факультету

Даниленко Олена Авксентіївна

- доц. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Данніков Олег Володимирович

- доц. каф. маркетингу, к.е.н.

Данюк Василь Макарович

- проф. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Дима Олександр Олексійович

-доц. каф. маркетингу, к.е.н.

Дмитренко Артем Іванович

- доц. каф. економіки підприємств, к.е.н.

Добровський Василь Миколайович

-проф. каф. обліку підприємницької діяльності, к.е.н.

Довженко Євгенія Володимирівна

-асистенту каф. транспортного права системного аналізу та логістики Національного транспортного університету.

Друзь Галина Миколаївна

- доц.каф. іноземних мов факультету маркетингу, к.п.н.

Друзь Юрій Миколайович

- доц.,зав. каф. іноземних мов факультету маркетингу, к.п.н.

Дугіна Світлана Іванівна

- доц. каф. маркетингу, к.е.н.

Єріна Антоніна Михайлівна

- проф. каф. статистики, д.е.н.

Жулківська Алла Миколаївна

- ст.викл. кафедри іноземних мов факультету маркетингу

Журик Юрій Володимирович

-доц. каф. правового регулювання економіки, к.ю.н.

Заболотна Наталія Григорівна

- доц. каф. банківської справи, к.е.н.

Завірюха Валентина Василівна

- доц.кафедри педагогіки та психології, к.психолог.н.

Зотов Володимир Олександрович

- доц. каф. аудиту,к.е.н.

Зубік Сергій Петрович

- доц. каф. фінансів підприємств, к.е.н.

Іваненко Олеся Анатоліївна

-ст.викл. цивільного та трудового права, к.ю.н.

Іванова Наталія Юріївна

-доц. каф. політології та соціології, к.ф.н.

Іринчина Інна Борисівна

- доц. каф. міжнародної торгівлі, к.е.н.

Ісай Оксана Василівна

- доц. каф. бухгалтерського обліку, к.е.н.

Кальченко Тимур Валерійович

- проф. каф. міжнародного менеджменту, д.е.н.

Кикоть Павло Валерійович

- доц. каф. правового регулювання економіки,

к.ю.н.

Киндрацька Любомира Максимівна

- проф., зав. каф. обліку в кредитних і бюдж-их установах та економаналізу, д.е.н.

Клименко Світлана Михайлівна

- доц. каф. економіки підприємств, к.е.н.

Климюк Олена Федорівна

- ст.викл. каф. конституц. та адмін. права

Кожушко Світлана Іванівна

- ст. викл. каф. цивільного та трудового права, к.ю.н.

Колот Володимир Михайлович

- проф. каф. економіки підприємств, к.е.н.

Конопатська Лариса Василівна

- доц. каф. менеджменту банківської діяльності, к. е.н.

Копитько Тетяна Вікторівна

- ст.викл. кафедри іноземних мов факультету маркетингу

Корват Лариса Володимирівна

- ст.викл.кафедри педагогіки та психології, к.психолог.н.

Коцупатрий Михайло Миколайович

- доц., зав. каф. обліку, аналізу та аудиту в АПК, декану факультету економіки агропромислових формувань, к.е.н.

Краснова Ірина Вікторівна

-доц. каф. банківської справи, к.е.н.

Кривещенко Вікторія Віталіївна

-доц. каф. маркетингу, к.е.н.

Кузьмінський Юрій Анатолійович

- зав. каф. обліку базової підготовки д.е.н.,

проф.

Кукоба Володимир Павлович

- проф.каф. економіки підприємств, д.е.н.

Кулага Ірина Володимирівна

- доц. кафедри політичної-економії, к.е.н.

 

Куліш Ганна Петрівна

- доц. каф. фінансів підприємств, к.е.н.

Лаврененко Валентина Віталіївна

- доц. каф. економіки підприємств, к.е.н.

Лазепко Ігор Михайлович

- проф. каф. банківської справи, к.е.н.

Лановенко Олег Євгенович

- доц. каф. управління персоналом, к.е.н.

Леонов Дмитро Анатолійович

- проф. каф. фінансів , к.е.н.

Леонтенко Ольга Михайлівна

- доц. каф. управління персоналом та

економіки праці, к.е.н.

Лимаренко Микола Павлович

- директор центру автоматизації управління університетом

Лисенко Надія Михайлівна

- проф. каф. обліку підприємницької діяльності, к.е.н.

Лілик Ірина Вікторівна

- доц. кафедри маркетингу, к.е.н.

Літошенко Олена Святославівна

- доц. каф. правового регулювання економіки, к.ю.н.

Лозовик Юрій Миколайович

- ст. викл. каф. стратегії підприємств, к.е.н.

Лук'яненко Любов Іванівна

- доц. каф. міжнародного обліку, к.е.н.

Лук’яненко Дмитро Григорович

-проф,зав.кафедри міжнародного менеджменту, д.е.н.

Мазуренко Ольга Костянтинівна

- доц. каф. статистики, к.е.н.

Майборода Ольга Олексіївна

- доц. каф. маркетингу, к.е.н.

Майорова Тетяна Володимирівна

- зав. каф. банківських інвестицій, доц., к.е.н.

Макаренко Альона Віталіївна

-доц. каф. конституц. та адмін. права., к.ю.н.

Мальченко Віктор Матвійович

-доц. каф. маркетингу, к.т.н.

Малютін Ігор Анатолійович

- доц. кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н.

Мартинюк Олена Віталіївна

- доц. каф. міжнародного менеджменту, к.е.н.

Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна

- доц. каф. аудиту, к.е.н.

Махова Галина Вікторівна

- доц.. каф. стратегії підприємств, к.е.н.

Мачуський Володимир Володимирович

-ст. викл. каф.правового регулювання економіки

Медвідь Людмила Андріївна

- доц.кафедри педагогіки та психології,к.пед.н.

Міхневич Людмила Володимирівна

- доц. каф. конституц. та адмін. права, к.ю.н.

Молчанов Роман Юрійович

- ст. викл. каф. цивільного та трудового права, к.ю.н.

Мороз Анатолій Миколайович

- проф. каф. банківської справи, проф., д.е.н.

Москалюк Наталія Петрівна

- доц. каф. макроекономіки і держ. упр., к.е.н.

Мусієць Тетяна Вікторівна

- доц. каф. міжнародних фінансів, к.е.н.

Назаренко Олена Аркадіївна

- доц. каф.міжнародного та європейського права, к.ю.н.

Намясенко Ольга Кузьмінівна

-ст.викл. каф. правового регулювання економіки, к.ю.н.

Невмержицький Ярослав Іванович

- ст. викл. каф. фінансів підприємств

Нікітін Андрій Валерійович

-доц. каф. менеджменту банківської діяльності, к.е.н.

Олефір Анна Олександрівна

- доц. каф. міжнародної торгівлі, к.е.н.

Омельченко Андрій Володимирович

- зав. каф. цивільного та трудового права, доц.,к.ю.н.

Онікієнко Сергій Володимирович

- доц. каф. банківських інвестицій, к.е.н.

Опарін Валерій Михайлович

- проф. каф. фінансів, д.е.н.

Островська Ольга Анатоліївна

- доц. каф. фінансів підприємств, к.е.н.

Павловська Олена Валентинівна

- проф. каф. фінансів підприємств, д.е.н.

Пальян Зінаїда Оганесіївна

- доц. каф. статистики та демографії КНУ ім.Шевченка

Панченко Євген Григорович

- проф. каф. міжнародного менеджменту, д.е.н.

Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна

-проф.кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, д.е.н.

Пахомов Юрій Миколайович

- проф. каф. міжнародної економіки, д.е.н.

Паценко Олег Юрійович

- доц. каф. міжнародної економіки, к.е.н.

Перепадя Олена Валеріївна

-помічнику судді Верховного Суду України, к.ю.н.

Петрашко Людмила Петрівна

-доц. каф.міжнародного менеджменту, к.е.н.

Петрик Олена Анатоліївна

- проф. каф. аудиту, д.е.н.

Петрова Ірина Леонідівна

- проф. каф. управління персоналом та економіки праці, д.е.н.

Петюх Василь Миколайович

- проф. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Пилипчук Володимир Петрович

-проф. каф. маркетингу, к.е.н.

Плющай Олександр Львович

- ст.викл. кафедри іноземних мов факультету маркетингу

Поддєрьогін Анатолій Микитович

-проф. зав. каф. фінансів підприємств, к.е.н.

Поплавська Оксана Миколаївна

-доц. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Потій Ванда Зіновіївна

- проф. каф. фінансів підриємств, к.е.н.

Примак Тетяна Олександрівна

-проф. каф. маркетингу, д.е.н.

Примостка Людмила Олександрівна

- зав. каф. менеджменту банківської діяльності, проф., д.е.н.

Приходько Людмила Миколаївна

- доц. каф. економіки підприємств, к.е.н.

Пустовіт Ганна Володимирівна

-доц. каф. бухгальтерського обліку, к.е.н.

Пуховкіна Майа Федорівна

- проф. каф. банківської справи, к.е.н.

Пухтаєвич Галина Олексіївна

- проф. каф. макроекономіки і держ. упр., к.е.н.

Раєвський Костянтин Євгенович

-проф. каф. банківської справи, к.е.н.

Ратушний Сергій Миколайович

-доц. каф. міжнародного та європейського права, к.ю.н.

Ревуцька Наталія Віталіївна

- доц. каф. економіки підприємств, к.е.н.

Ревуцька Тетяна Володимирівна

- директор ТОВ компанії «Карго Сервіс», к.е.н.

Решетнікова Ірина Леонідівна

-проф. каф. маркетингу, д.е.н.

Рєпіна Інна Миколаївна

- доц. каф. економіки підприємств, к.е.н.

Романенко Олена Романівна

- проф. каф. фінансів, к.е.н.

Савощенко Анатолій Семенович

- доц. каф. маркетингу, к.е.н.

Савченко Василь Антонович

- проф. каф. управління персоналом та економіки праці, д.е.н.

Савчук Наталія Володимирівна

- доц. каф. міжнародних фінансів., к.е.н.

Самборський Олександр Володимирович

- доц. каф. бухгалтерського обліку, к.е.н.

Сгадова Валентина Василівна

- проф. кафедри педагогіки та психології,к.пед.н.

Сироватко Вікторія Вікторівна

- асистент кафедри педагогіки та психології

Cічевлюк Володимир Антонович

-доц. каф.цивільно-правових дисциплін Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «Крок», к.ю.н.

Скитьова Ганна Сергіївна

 

- ст.викл. каф. стратегії підприємств

Соболь Сергій Миколайович

- зав. каф. менеджменту, проф., к.е.н.

Солодковський Юрій Мечиславович

- доц. каф. міжнародної торгівлі, к.е.н.

Степаненко Оксана Іванівна

- доц. каф. обліку підприємницької діяльності, к.е.н.

Степаненко Ольга Петрівна

- доц. каф. інформаційних систем в економіці, к.е.н.

Столярчук Ярослава Михайлівна

- проф. каф. міжнародної економіки, д.е.н.

Терещенко Олег Олександрович

- проф. каф. фінансів підприємств, д.е.н.

Терещенко Лариса Олександрівна

-проф. каф. аудиту, к.е.н.

Тимченко Олена Миколаївна

- проф. каф. фінансів , д.е.н.

Ткаленко Світлана Іванівна

-доц.кафедри європейської інтеграції,к.е.н.

Токар Володимир Володимирович

- доц. каф. міжнародних фінансів, к.е.н.

Тормоса Юрій Григорович

- доц. каф. макроекономіки і держ. упр., к.е.н.

Федірко Олександр Анатолійович

- доц. каф. європейської інтеграції, к.е.н.

Федонін Олексій Сергійович

- проф. каф. економіки підприємств, к.е.н.

Федорченко Андрій Васильович

- проф. каф.маркетингу, д.е.н.

Фокас Людмила Миколаївна

- доц. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Фролова Тетяна Олександрівна

- доц. каф. міжнародних фінансів, к.е.н.

Фукс Наталія Анатоліївна

- доц. каф. правового регулювання економіки, к.е.н.

Халаїм Ніна Олексіївна

- доц. каф. цивільного та трудового права, к.ю.н

Хатнюк Наталія Сергіївна

- доц. каф.правового регулювання економіки, к.ю.н.

Ходзицька Валентина Василівна

- доц. каф. обліку підприємницької діяльності, к.е.н.

Хоменко Людмила Миколаївна

- доц. каф. менеджменту, к.е.н.

Циганкова Тетяна Михайлівна

- проф., зав. каф. міжнародної торгівлі торгівлі, д.е.н.

Циганова Надія Вікторівна

- доц. каф. банківської справи, к.е.н.

Цимбалюк Світлана Олексіївна

- доц. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Чужиков Віктор Іванович

- зав.кафедри європейської інтеграції, проф., д.е.н.

Чумакова Ірина Юріївна

- доц. каф. аудиту, к.е.н.

Шафалюк Олександр Казимирович

- проф. каф.маркетингу, д.е.н.

Швиданенко Олег Анатолійович

- проф. каф. міжнародної економіки,д.е.н.

Швиданенко Генефа Олександрівна

- проф.зав. каф. економіки підприємств, к.е.н.

Шевченко Олена Леонідівна

- доц. каф. маркетингу, к.е.н.

Шевченко Раїса Іванівна

- доц. каф. банківської справи

Шевченко Юрій Андрійович

- ст. викл. каф. обліку, аналізу та аудиту в АПК

Шевчук Наталія Валентинівна

- доц. каф. економіки підприємств, к.е.н.

Шульженко Федір Пилипович

- зав.каф. теорії та історії держави і права, проф., д.п.н.

Щербакова Наталія Андріївна

-доц. каф. аудиту, к.е.н.

Щербина Ольга Володимирівна

- доц. каф. менеджменту, к.е.н.

Щетиніна Людмила Валеріївна

- доц. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Юркевич Оксана Миколаївна

- доц. каф. банківських інвестицій, к.е.н.

Яновська Олександра Григорівна

- доц. каф. конст-го та адмін. права, к.ю.н.

Ярошенко Ірина Станіславівна

- доц. каф. цивільного та трудового права, к.ю.н.

 

Остання редакція: 21.06.19