Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)

Професорсько-викладацький склад

Професорсько - викладацький склад  ІБО

Викладачі КНЕУ:

Антонченко Мирослава Юріївна

доц.каф.маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Артюшина  Марина  Віталіївна

зав.каф. педагогіки та психології, проф.,  д. пед.н.

Архипова Тетяна Василівна

доц.каф.маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Бабяк Наталія Дмитрівна

проф. каф.корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Батенко Людмила Павлівна

проф.каф. менеджменту к е.н.

Білоусова  Ніна Олексіївна

доц.каф.цивільного та трудового права, к.ю.н.

Богдан Богдана Володимирівна

ст.викл.каф. адміністративного та фінансового права

Бойчук Олена  Сергіївна

ст.викл. каф.педагогіки та психології

Бондар Микола Іванович

проф., декан факультету обліку та податкового менеджменту, д.е.н

Борисенко Лариса Леонідівна

доц. каф. педагогіки та психології, к.пед.н.

Бортнік Анастасія Миколаївна

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Бурмака  Микола  Олексійович

зав. каф. міжнародного менеджменту, к.е.н., доц.

Бучинська  Олена Вікторівна

доц.каф.маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Василик Алла Володимирівна

доц.каф.управління персоналом та економіки праці, к.е.н

Васильківська Ірина Петрівна

проф. кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права, к.ю.н.

Василькова  Наталія Володимирівна

доц.каф.маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

 

Ващаєв Сергій Сергійович

директор ННІ Інституту інформаційних технологій в економіці, доц. к.е.н.

Верба Вероніка  Анатоліївна

проф. каф. менеджменту, д.е.н.

Веремієнко Тетяна Сергіївна

доц.каф. міжнародного менеджменту, к.е.н.

Востряков Олександр Володимирович

декан.факультету економіки та управління, доц.,  к.е.н.

Гайдулін Олександр Олександрович

проф. каф. теорії та історії права, к.ю.н.

Галенко Оксана Миколаївна

зав.каф.міжнародного обліку та аудиту, проф., д.е.н.

Галіахметов  Ігор Абзалович

доц.каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Герасименко Оксана Олександрівна

доц.каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Голіцин Андрій Миколайович

доц. каф. маркетингу ім.. А.Ф. Павленка, к.е.н.

Голубєва Вікторія Олегівна

проф. каф. міжнародного та європейського права, к.ю.н.

Григоренко Олена В’ячеславівна

доц.каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Гужва Володимир Михайлович

проф.каф. інформац. систем в економіці, к.е.н.

Данилевич Наталія Станіславівна

доц каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Даниленко Олена Авксентіївна

доц. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н

Джалладова Ірада Агаєвна

зав.каф.комп'ютерної математики та інформаційної безпеки , проф., д.ф.-м.н.

Дима Олександр Олексійович

проф. каф. комерційної діяльності і логістики, д.е.н.

Дмитренко Емілія Станіславівна

проф.каф.адміністративного та фінансового права, д.ю.н.

Дмитренко  Артем  Іванович

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Дядюк Анастасія Леонідівна

доц.каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Жолнерчик Ганна  Юріївна

доц. каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Завірюха Валентина Василівна

доц. каф. педагогіки та психології  к. пс. н.

Закревський Андрій Валерійович

доц. каф. комерційної діяльності і логістики, к.е.н.

Іваненко Олеся Анатоліївна

доц. каф цивільного та трудового права, к.ю.н.

Іванець Ірина Василівна

доц. кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Іващенко Алла Іванівна

доц. кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Ілікчієва Катерина Іванівна

доц. каф. конституційного, адміністративного та кримінального права, к.ю.н.

Ільницький Денис  Олександрович

проф.,каф. міжнародної економіки, д.е.н.

Іринчина Інна Борисівна

доц. каф. міжнародної торгівлі і маркетингу, к.е.н.

Ісай Оксана Василівна

проф. каф. аудиту, к.е.н.

Кицак Тарас Григорович

доц. каф. управління персоналом та економіка праці, к.е.н.

Киян Єгор Михайлович

асистент каф. міжнародного менеджменту

Клименко Світлана  Михайлівна

доц. кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Кмитюк Тетяна  Леонідівна

доц. каф. економіко-математичного моделювання, к.е.н.

Ковтун Віта Петрівна

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Колесніченко Ліна  Аліківна

доц.каф. педагогіки та психології, к.пс.н.

Корват Лариса Володимирівна

доц.каф. педагогіки та психології, к. пс.н.

Коршикова Рената Сергіївна

доц. кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, к.е.н.

Коцюба Олексій Станіславович

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Кравченко Тетяна Володимирівна

доц. каф. економіко-математичного моделювання, к.е.н.

Кравчук Оксана Іванівна

доц.каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Креденцер Оксана Валеріївна

проф.каф. педагогіки та психології, д.пс.н.

Кубарєва Ірина Володимирівна

доц.каф. менеджменту, к.е.н.

Куколевська Жанна Дмитрівна

ст.викл.  каф. цивільного та трудового права

Кулага  Еліна  Вікторівна

доц.каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Куліш Ганна Петрівна

проф. каф.корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Лаврeненко Валентина Віталіївна

доц.каф.бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Лавриненко Денис  Гійович

ст.викл.каф. педагогіки та психології

Лежненко Людмила Ігорівна

доц. кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, к.е.н.

Літошенко Олена Святославівна

доц. каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Ловка Ольга Володимирівна

доц. каф педагогіки та психології, к.пс.н.

Лопушняк Галина Степанівна

зав. кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., проф.

Луценко Юрій Васильович

доц.каф. адміністративного права і процесу, к.е.н.

Майорова Тетяна  Володимирівна

проф. кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, д.е.н.

Макаренко Аліна Вікторівна

доц.каф.теорії та історії держави і права, к.ю.н.

Максименко Анна Вікторівна

доц.каф. міжнародного обліку та аудиту, к.е.н.

Мариніч Ілля Олександрович

доц. каф. аудиту, к.е.н.

Мартинюк Олена Віталіївна

доц.каф. міжнародної економіки, к.е.н.

 Марченко  Віктор  Борисович

доц.каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Марчук Ульяна Олександрівна

доц.каф. бухгалтерського обліку та консалтингу, к.е.н.

Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна

доц.  каф. аудиту, к.е.н.

Махова Галина Вікторівна

доц.каф. менеджменту, к.е.н.

Мачуський Володимир Володимирович

проф. каф. теорії та історії права, к.ю.н.

Мельник Ганна  Миколаївна

ст. викл каф. іноземної мови і міжкультурної комунікації

Міхневич Людмила  Володимирівна

зав.каф. конституційного та кримінального права, доц., к.ю.н.

Мозгаллі Ольга  Петрівна

зав. каф. інформаційних систем в економіці, д.е.н., проф.

Москалюк Наталія Петрівна

доц.каф. міжнародної економіки, к.е.н.

Музичко Людмила Володимирівна

доц.каф. педагогіки та психології, к.пс.н.

Мурашко Олена Володимирівна

проф. каф. банківської справи та страхування, к.е.н.

Мусієць Тетяна Вікторівна

проф.каф. міжнародних фінансів, к.е.н.

Ніколенко Лариса  Анатоліївна

доц. каф. обліку і оподаткування, к.е.н.

Овсієнко Наталія Василівна

ст.викл. каф. маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Озеран Алла Володимирівна

проф. каф. обліку і оподаткування, д.е.н.

Омельченко Андрій Володимирович

 зав. каф. цивільного та трудового права,  д.ю.н.,   проф.

Онікієнко Сергій  Володимирович

 проф.каф. корпоративних фінансів і контролінгу,   д.е.н.

Опарін Валерій Михайлович

зав. каф. фінансів імені Віктора Федосова, проф.,  д.е.н.

Осокіна  Алла Вікторівна

доц. каф. менеджменту, к.е.н.

Остап`юк Наталія  Анатоліївна

проф. кафедри обліку, контролю та оподаткування, д.е.н.

Островська Ольга  Анатоліївна

доц.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Паєнтко Тетяна Василівна

проф.каф фінансів, д.е.н.

Паздрій Віталій Ярославович

доц. каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н

Панченко Євген Григорович

проф.каф. міжнародного менеджменту, д.е.н.

Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна

проф.каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу, д.е.н.

Петрашко Людмила Петрівна

проф.каф. міжнародного менеджменту,  д.е.н.

Петренко Ірина Павлівна

доц.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Петренко Людмила Анатоліївна

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Петрова Ірина Леонідівна

проф.каф. управління персоналом та економіки праці. д.е.н.

Пилипчук Володимир Петрович

проф.каф. маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Поліщук Євгенія Анатоліївна

проф.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, д.е.н.

Поплавська Оксана Миколаївна

доц. кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Примаченко Олена Леонідівна

доц. кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, к.е.н.

Прохорова  Олена Вікторівна

доц. каф. менеджменту, к.е.н.

Ратушний Сергій Миколайович

зав. каф. міжнародного та європейського права, доц., к.ю.н.

Решетнікова Ірина  Леонідівна

проф. кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка, д.е.н.

Рєпіна Інна Миколаївна

проф.,зав. каф. бізнес-економіки та підприємництва, д.е.н.

Риндюк Віра Іванівна

доц.каф. теорії та історії  права, д.ю.н.

Романішин  Володимир  Орестович

доц.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Рудакова  Світлана Григорівна

доц.каф. управління персоналом та економіка, к.е.н.

Савич  Олександр Петрович

доц. кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка, д.е.н.

Савченко Олена В’ячеславівна

проф. каф. педагогіки та психології, д.пс.н.

Сагайдак  Михайло  Петрович

зав. каф. менеджменту, проф., д.е.н.

Свідерська Анна Миколаївна

доц.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Середа Юрій  Миколайович

доц.каф. кримінального права та процесу, к.ю.н.

Сєвонькаєва Ольга Олексіївна

доц.каф. маркетингу ім. А.Ф.Павленка, к.е.н.

Сільченко Марина Валеріївна

зав.каф. інформатики та системології, доц.,к.е.н.

Соболєва Тетяна Олександрівна

доц.  каф. менеджменту, к.е.н

Солодковська Ганна Володимирівна

доц.каф. міжнародної торгівлі та маркетингу, к.е.н.

Сташенко Юлія Вікторівна

доц. кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

Степаненко Оксана Іванівна

доц. каф. обліку і оподаткування, к.е.н

Столярчук Ярослава  Михайлівна

в. о. зав. каф. міжнародної економіки, проф. д.е.н.

Терещенко Олег Олександрович

зав.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, проф.,д.е.н.

Тимченко Олена Миколаївна

проф.каф. фінансів, д.е.н.

Тімакова Анжела  Вікторівна

ст.викл.каф. педагогіки та психології

Урванцева  Світлана Володимирівна

доц. каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Федорченко Андрій Васильович

зав.каф. маркетингу ім. А.Ф.Павленка, проф.,д.е.н.

Федорченко Ольга Євгеніївна

доц. кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу, к.е.н.

Фролова Тетяна Олександрівна

проф.каф. міжнародних фінансів д.е.н.

Фукс Наталія Анатоліївна

доц. каф. адміністративного та фінансового права, к.е.н.

Хмурковський Геннадій Володимирович

доц. каф. комерційної діяльності і логістики к.е.н.

Ходзицька Валентина Василівна

доц. кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

Царьов  Віталій Миколайович

доц. кафедри бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Цимбал Людмила Іванівна

проф. каф. міжнародної економіки, д.е.н.

Цимбалюк Світлана Олексіївна

декан факультету управління персоналом,

соціології та психології, д.е.н., проф.

Чепка Вікторія Віталіївна

доц. каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Шафалюк Олександр Казимирович

декан фак-ту. маркетингу ім. А.Ф.Павленка, проф.,д.е.н.

Швиданенко Олег Анатолійович

проф.каф. міжнародної економіки, д.е.н.

Шевченко Олена Леонідівна

доц. каф. маркетингу ім. А.Ф.Павленка, к.е.н.

Шевчук Наталія Валентинівна

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Шигун Марія Михайлівна

зав.кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, д.е.н., проф.

Шимон Світлана  Іванівна

зав.каф. підприємницького та корпоративного права, проф., д.ю.н.

Шлапак Алла Василівна

проф.каф. міжнародного обліку і аудиту, доц., д.е.н. 

Щербина Ольга Володимирівна

доц.каф. менеджменту, к.е.н.

Щетиніна Людмила Валеріївна

доц.каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н

 

Зовнішні консультанти та лектори:

Анкін Микола Львович

проф., генеральний директор Київської обласної клінічної лікарні, д.м.н

Вергуненко Михайло В’ячеславович

 фінансовий та адміністративний директор регіону Україна/Польща/Прибалтика/Фінляндія/ Молдова ТОВ «РЕХАУ»

Денесюк Сергій Петрович

директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Дерев’янко Денис  Григорович

доц., к.т.н., каф. електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. І.Сікорського

Дерев’янко Олена Григорівна доктор економічних наук, професор, експерт-репутолог, opinion leader, керуючий партнер Агентства PR-Service (PR, GR, IR), віце-президент Української PR-ліги, політичний консультант, сенатор Європейського Економічного Сенату, член правління і голова комітету антикризових комунікацій Асоціації Професіоналів Корпоративної Безпеки
Дрофа Леся Богданівна Генеральний директор Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2

Заблоцька Ріта Олександрівна

проф. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка, д.е.н.

Зенюк Олександр Юрійович

віце-президент Українського національного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ

Лазоришинець Василь Васильович

член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України

Лебедев  Денис  Юрійович

доц.каф. конструювання електронно-обчислювальної апаратури КПІ ім. І.Сікорського

Мазуренко Ольга Костянтинівна

доц.каф. статистики КНУ ім. Т.Г. Шевченка,к.е.н.

Олефір Дмитро Олександрович

директор департаменту з комерції ПрАТ «Укргідроенерго»

Пинзеник Віктор Михайлович

проф. , екс-міністр фінансів України, віце-прем’єр  кількох урядів, народний депутат 1,2,3,4,6,7,8 – го скликань, д.е.н.

Піняжко Ореста  Богданівна

директорка  департаменту оцінки медичних технологій ДЕЦ МОЗ України

Процюк Олег Володимирович

проф. каф. кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Сіромаха Сергій Олегович

головний лікар ДУ «Національного інституту серцево-судинної хірургії ім.. М.М. Амосова НАМН України», к.м.н.

Скиба Микола Володимирович експерт Українського інституту майбутнього

Смерічевська Світлана Василівна

проф.каф. логістики Національного авіаційного університету, д.е.н.

Скитьова Ганна Сергіївна

ТОВ Голден Стафф Глобал, директор департаменту бізнес-навчальних проектів і програм, к.е.н.

 

 

Остання редакція: 16.02.22