Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Професорсько-викладацький склад

Професорсько - викладацький склад  ІБО

Викладачі КНЕУ:

Азьмук Любов Анатоліївна

доц.каф.економічної теорії, к.е.н.

Ананьєв Микола Юрійович

доц.каф. міжнародних фінансів, к.е.н.

Антонченко Мирослава Юріївна

доц.каф.маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Антонюк  Лариса Леонтіївна

проф. каф. міжнародної економіки, проректор з наукової роботи, директор Інституту вищої освіти КНЕУ, д.е.н.

Артюшина  Марина  Віталіївна

зав.каф. педагогіки та психології, проф.,  д. пед.н.

Архипова Тетяна Василівна

доц.каф.маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Бабяк Наталія Дмитрівна

проф. каф.корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Баранов Андрій Леонідович

зав.каф страхування. доц. к.е.н.

Батенко Людмила Павлівна

проф.каф. менеджменту к е.н.

Білик Ольга Миколаївна

доц.каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Білоусова  Ніна Олексіївна

доц.каф.цивільного та трудового права, к.ю.н.

Богдан Богдана Володимирівна

ст.викл.каф. фінансового права

Бойчук Олена  Сергіївна

ст.викл. каф.педагогіки та психології

Бондар Микола Іванович

проф., декан факультету обліку та податкового менеджменту, д.е.н

Бондар Тетяна  Анатоліївна

доц. каф. обліку і оподаткування, к.е.н.

Борисенко Лариса Леонідівна

доц. каф. педагогіки та психології, к.пед.н.

Бортнік Анастасія Миколаївна

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Бурмака  Микола  Олексійович

зав. каф. міжнародного менеджменту, к.е.н., доц.

Бучинська  Олена Вікторівна

доц.каф.маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Василик Алла Володимирівна

доц.каф.управління персоналом та економіки праці, к.е.н

Васильківська Ірина Петрівна

зав.каф. кримінального права та процесу, доц.,к.ю.н.

Василькова  Наталія Володимирівна

доц.каф.маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Васянович Ольга Анатоліївна

доц. кафедри міжнародного та європейського права, к.ю.н.

Ващаєв Сергій Сергійович

директор ННІ Інституту інформаційних технологій в економіці, доц. к.е.н.

Верба Вероніка  Анатоліївна

проф. каф. менеджменту, д.е.н.

Веремієнко Тетяна Сергіївна

доц.каф. міжнародного менеджменту, к.е.н.

Вінська Оксана Йосипівна

доц.каф. європейської економіки і бізнесу,к.е.н.

Водзянова Наталія Костянтинівна

ст. викл. каф. економіко-математичного моделювання

Вонберг Тетяна Вікторівна

доц. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Востряков Олександр Володимирович

декан.факультету економіки та управління, доц.,  к.е.н.

Гайдулін Олександр Олександрович

проф. каф. теорії та історії права, к.ю.н.

Галабурда Микола Костянтинович

доц. каф. економічної теорії, к.е.н.

Галенко Оксана Миколаївна

зав.каф.міжнародного обліку та аудиту, проф., д.е.н.

Галіахметов  Ігор Абзалович

доц.каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Гальперіна Любов Павлівна

проф.каф. міжнародного менеджменту, к.е.н.

Гарафонова Ольга Іванівна

проф.каф.менеджменту, д.е.н

Гаращенко Наталія Миколаївна

доц.каф. менеджменту, к.е.н

Герасименко Оксана Олександрівна

доц.каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Голіцин Андрій Миколайович

доц. каф. маркетингу ім.. А.Ф. Павленка, к.е.н.

Голубєва Вікторія Олегівна

проф. каф. міжнародного та європейського права, к.ю.н.

Гордєєва Тамара Федорівна

доц. каф. міжнародної торгівлі і маркетингу, к.е.н.

Григоренко Олена В’ячеславівна

доц.каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Гужва Володимир Михайлович

проф.каф. інформац. систем в економіці, к.е.н.

Данилевич Наталія Станіславівна

доц каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Даниленко Олена Авксентіївна

доц. каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н

Джалладова Ірада Агаєвна

зав.каф.вищої математики, проф. ф.м.н.

Дима Олександр Олексійович

проф. каф. комерційної діяльності і логістики, д.е.н.

Дмитренко Емілія Станіславівна

зав.каф.фінансового права, проф., д.ю.н.

Дмитренко  Артем  Іванович

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Дядюк Анастасія Леонідівна

доц.каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Євдокімова Ніна Миколаївна

доц. каф. економічної теорії, к.е.н.

Ємельяненко Лариса  Михайлівна

доц. каф. національної економіки та публічного управління,  д.е.н.

Жолнерчик Ганна  Юріївна

доц. каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Завірюха Валентина Василівна

доц. каф. педагогіки та психології  к. пс. н.

Закревський Андрій Валерійович

доц. каф. маркетингу ім. А.Ф.Павленка, к.е.н.

Іваненко Олеся Анатоліївна

доц. каф цивільного та трудового права, к.ю.н.

Іванець Ірина Василівна

доц. кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Іващенко Алла Іванівна

доц. кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Ілікчієва Катерина Іванівна

доц. каф. кримінального права та процесу, к.ю.н.

Ільницький Денис  Олександрович

проф.,каф. міжнародної економіки, д.е.н.

Іринчина Інна Борисівна

доц. каф. міжнародної торгівлі і маркетингу, к.е.н.

Ісай Оксана Василівна

доц. каф. аудиту, к.е.н.

Кицак Тарас Григорович

доц. каф. управління персоналом та економіка праці, к.е.н.

Киян Єгор Михайлович

асистент каф. міжнародного менеджменту

Кірданов  Михайло  Григорович

доц. кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

Клименко Світлана  Михайлівна

доц. кафедри економіки та підприємництва, к.е.н.

Кмитюк Тетяна  Леонідівна

доц. каф. економіко-математичного моделювання, к.е.н.

Ковтун Віта Петрівна

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Кожура Людмила Олександрівна

доц. каф. теорії та історії права, к.ю.н.

Колесніченко Ліна  Аліківна

доц.каф. педагогіки та психології, к.пс.н.

Колядич Олександр Іванович

доц.каф. економічної теорії, к.е.н

Кончин Вадим Ігорович

доц. каф. регіоналістики і туризму, к.е.н.

Корват Лариса Володимирівна

доц.каф. педагогіки та психології, к. пс.н.

Корзаченко Ольга Володимирівна

доц.каф. комп’ютерної математики та інформаційної безпеки, к.е.н.

Король Ольга  Юріївна

ст. викл. каф.іноземних мов та міжкультурної комунікації

Коршикова Рената Сергіївна

доц. кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

Коссе Дмитро Дмитрович

доц. каф. фінансового права, к.ю.н.

Котенко  Андрій Григорович

доц. кафедри економічної теорії, к.е.н.

Котенок  Дарія Михайлівна

доц.каф.національної економіки та публічного управління, к.е.н.

Коцюба Олексій Станіславович

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Кравченко Тетяна Володимирівна

доц. каф. економіко-математичного моделювання, к.е.н.

Кравчук Оксана Іванівна

доц.каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Креденцер Оксана Валеріївна

викл.каф. педагогіки та психології

Кругляк Мирослава Іванівна

доц.каф. філософії, к.е.н.

Кубарєва Ірина Володимирівна

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Куколевська Жанна Дмитрівна

ст.викл.  каф. цивільного та трудового права

Кулага  Еліна  Вікторівна

доц.каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Куліш Ганна Петрівна

проф. каф.корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Куценко Тамара Федорівна

доц.каф. національної економіки та публічного управління, к.е.н

Лаврeненко Валентина Віталіївна

доц.каф.економіки та підприємництва, к.е.н.

Лавриненко Денис  Гійович

ст.викл.каф. педагогіки та психології

Лавріненко Олена Володимирівна

доц.каф.міжнародних фінансів, к., к.е.н.

Лежненко Людмила Ігорівна

доц. кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

Літошенко Олена Святославівна

доц. каф. підприємницького та корпоративного права

Ловка Ольга Володимирівна

доц. каф педагогіки та психології, к.пс.н.

Лопушняк Галина Степанівна

зав. кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., проф.

Лубковський Сергій Анатолійович

асистент каф. корпоративних фінансів і контролінгу. к.е.н.

Лук’яненко Дмитро Григорович

проф. каф. міжнародного менеджменту, ректор КНЕУ ім. В.Гетьмана, член-кор. НАПН, д.е.н.

Лук’яненко Любов Іванівна

доц. каф. міжнародного обліку і аудиту, к.е.н.

Луценко Юрій Васильович

доц.каф. адміністративного права і процесу, к.е.н.

Майорова Тетяна  Володимирівна

проф. кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, д.е.н.

Макаренко Аліна Вікторівна

доц.каф.теорії та історії держави і права, к.ю.н.

Максименко Анна Вікторівна

доц.каф. міжнародного обліку та аудиту, к.е.н.

Малий Іван Йосипович

зав.каф. національної економіки та публічного управління, проф.,д.е.н

Мариніч Ілля Олександрович

доц. каф. аудиту, к.е.н.

Мартинюк Олена Віталіївна

доц.каф. міжнародної економіки, к.е.н.

 Марченко  Віктор  Борисович

доц.каф. підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Марчук Ульяна Олександрівна

доц.каф. обліку, контролю та оподаткування, к.е.н.

Матієнко-Зубенко Ірина Ігорівна

доц.  каф. аудиту, к.е.н.

Махова Галина Вікторівна

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Мачуська Ірина Борисівна

доц. каф. цивільного та трудового права, к.ю.н.

Мачуський Володимир Володимирович

проф. каф. теорії та історії права, к.ю.н.

Мельник Ганна  Миколаївна

ст. викл каф. іноземної мови і міжкультурної комунікації

Міхневич Людмила  Володимирівна

в.о.зав.каф. конституційного та муніципального  права, доц., к.ю.н.

Мозгаллі Ольга  Петрівна

зав. каф. інформаційних систем в економіці, д.е.н., проф.

Мозговий Олег  Миколайович

зав. каф. міжнародних фінансів, д.е.н., проф.

Москалюк Наталія Петрівна

доц.каф. міжнародної економіки, к.е.н.

Музичко Людмила Володимирівна

доц.каф. педагогіки та психології, к.пс.н.

Мурашко Олена Володимирівна

проф. каф. страхування, к.е.н.

Мусієць Тетяна Вікторівна

проф.каф. міжнародних фінансів, к.е.н.

Никифоров  Анатолій Євгенович

проф.каф. національної економіки та публічного управління, д.е.н.

Ніколенко Лариса  Анатоліївна

доц. каф. обліку і оподаткування, к.е.н.

Овсієнко Наталія Василівна

ст.викл. каф. маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Озеран Алла Володимирівна

проф. каф. обліку і оподаткування, д.е.н.

Омельченко Андрій Володимирович

 зав. каф. цивільного та трудового права,  д.ю.н., проф.

Онікієнко Сергій  Володимирович

 проф.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, д.е.н.

Опарін Валерій Михайлович

проф.каф. фінансів, д.е.н.

Осокіна  Алла Вікторівна

доц. каф. менеджменту, к.е.н.

Остап`юк Наталія  Анатоліївна

проф. кафедри обліку і оподаткування, д.е.н.

Островська Ольга  Анатоліївна

доц.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Отченаш Катерина  Георгіївна

доц каф. міжнародних фінансів, к.е.н.

Павлюк Олена Олександрівна

д.е.н.каф. міжнародні фінанси, доц.

Паєнтко Тетяна Василівна

проф.каф фінансів, д.е.н.

Паздрій Віталій Ярославович

доц. каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н

Панченко Євген Григорович

проф.каф. міжнародного менеджменту, д.е.н.

Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна

проф.каф. обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, д.е.н.

Петрашко Людмила Петрівна

проф.каф. міжнародного менеджменту,  д.е.н.

Петренко Ірина Павлівна

доц.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Петренко Людмила Анатоліївна

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Петрова Ірина Леонідівна

проф.каф. управління персоналом та економіки праці. д.е.н.

Пилипчук Володимир Петрович

проф.каф. маркетингу ім.А.Ф.Павленка, к.е.н.

Поліщук Євгенія Анатоліївна

доц.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Поплавська Оксана Миколаївна

доц. кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н.

Примаченко Олена Леонідівна

доц. кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

Прохорова  Олена Вікторівна

доц. каф. менеджменту, к.е.н.

Радіонова Ірина Федорівна

проф.каф.  національної економіки та публічного управління. д.е.н.

Ратушний Сергій Миколайович

зав. каф. міжнародного та європейського права, доц., к.ю.н.

Решетнікова Ірина  Леонідівна

проф. кафедри маркетингу ім.А.Ф.Павленка, д.е.н.

Решетняк  Тетяня  Іванівна

доц. каф. менеджменту, к.е.н.

Рєпіна Інна Миколаївна

проф.,зав. каф. бізнес-економіки та підприємництва, д.е.н.

Рижук Юлія Миколаївна

доц. каф. конституційного права, к.ю.н.

Риндюк Віра Іванівна

доц.каф. теорії та історії держави і права, к.ю.н.

Романішин  Володимир  Орестович

доц.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Рощина Інна Олександрівна

проф. каф. конституційного, адміністративного та кримінального права, к.ю.н.

Рудакова  Світлана Григорівна

доц.каф. управління персоналом та економіка, к.е.н.

Руденко-Сударєва  Лариса Володимирівна

проф. каф. міжнароднихфінансів, д.е.н.

Сабадош Анна Олександрівна

доц.каф. національної економіки та публічного управління, к.е.н.

Савич  Олександр Петрович

доц. кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка, д.е.н.

Савченко Олена В’ячеславівна

проф. каф. педагогіки та психології, д.пс.н.

Савчук Наталя  Володимирівни

проф. каф. міжнародних фінансів. проф., д.е.н.

Сагайдак  Михайло  Петрович

зав. каф. менеджменту, проф., д.е.н.

Свідерська Анна Миколаївна

доц.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Середа Юрій  Миколайович

доц.каф. кримінального права та процесу, к.ю.н.

Сєвонькаєва Ольга Олексіївна

доц.каф. маркетингу ім. А.Ф.Павленка, к.е.н.

Сільченко Марина Валеріївна

зав.каф. інформатики та системології, доц.,к.е.н.

Скитьова Ганна Сергіївна

доц.каф. менеджменту, к.е.н.

Соболєва Тетяна Олександрівна

доц.  каф. менеджменту, к.е.н

Соколова Ольга Борисівна

доц.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Солодковська Ганна Володимирівна

доц.каф. міжнародної торгівлі та маркетингу, к.е.н.

Сташенко Юлія Вікторівна

доц. кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

Степаненко Оксана Іванівна

доц. каф. обліку і оподаткування, к.е.н

Столярчук Ярослава  Михайлівна

проф. каф. міжнародної економіки, д.е.н.

Терещенко Олег Олександрович

зав.каф. корпоративних фінансів і контролінгу, проф.,д.е.н.

Тимченко Олена Миколаївна

проф.каф. фінансів, д.е.н.

Тищенко Олександр  Петрович

проф.каф. національної економіки та публічного управління, д.е.н.

Тімакова Анжела  Вікторівна

ст.викл.каф. педагогіки та психології

Ткаленко Світлана  Іванівна

проф.каф. європейської економіки і бізнесу, д.е.н.

Ткаченко Олена  Вадимівна

проф. кафедри економічної теорії, к.е.н.

Ткачук Олена Володимирівна

доц.каф маркетингу ім. А.Ф.Павленка, к.е.н.

Урванцева  Світлана Володимирівна

доц. каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Федірко Наталія Вікторівна

доц.каф. національної економіки та публічного управління, к.е.н.

Федорченко Андрій Васильович

зав.каф. маркетингу ім. А.Ф.Павленка, проф.,д.е.н.

Федорченко Ольга Євгеніївна

доц. кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

Фролова Тетяна Олександрівна

проф.каф. міжнародних фінансів д.е.н.

Фукс Наталія Анатоліївна

доц. каф. фінансового права, к.е.н.

Хмурковський Геннадій Володимирович

доц. каф. комерційної діяльності і логістики к.е.н.

Ходзицька Валентина Василівна

доц. кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

Царьов  Віталій Миколайович

доц. кафедри економіки та підприємництва, к.е.н.

Цимбал Людмила Іванівна

доц. каф. міжнародної економіки, д.е.н.

Цимбалюк Світлана Олексіївна

декан факультету управління персоналом,

соціології та психології, д.е.н., проф.

Чепка Вікторія Віталіївна

доц. каф. корпоративних фінансів і контролінгу, к.е.н.

Чистов Сергій Миколайович

доц. каф. національної економіки та публічного управління, к.е.н.

Чужиков Андрій Вікторович

доц.каф. європейської економіки і бізнесу,  к.е.н.

Шафалюк Олександр Казимирович

декан фак-ту. маркетингу ім. А.Ф.Павленка, проф.,д.е.н.

Швиданенко Олег Анатолійович

проф.каф. міжнародної економіки, д.е.н.

Шевченко Олена Леонідівна

доц. каф. маркетингу ім. А.Ф.Павленка, к.е.н.

Шевчук Наталія Валентинівна

доц.каф. бізнес-економіки та підприємництва, к.е.н.

Шигун Марія Михайлівна

зав.кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., проф.

Шимон Світлана  Іванівна

зав.каф. підприємницького та корпоративного права, д.ю.н.

Шлапак Алла Василівна

доц.каф. міжнародного обліку і аудиту, к.е.н.

Щербина Ольга Володимирівна

доц.каф. менеджменту, к.е.н.

Щетиніна Людмила Валеріївна

доц.каф. управління персоналом та економіки праці, к.е.н

 

Зовнішні консультанти та лектори:

Анкін Микола Львович

проф., генеральний директор Київської обласної клінічної лікарні, д.м.н

Бондар Валерій Петрович

професор, Генеральний директор ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», д.е.н.

Вергуненко Михайло В’ячеславович

 фінансовий та адміністративний директор регіону Україна/Польща/Прибалтика/Фінляндія/ Молдова ТОВ «РЕХАУ»

Галянтич  Микола Костянтинович

професор, заступник директора з наукової роботи науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, д.ю.н.

Дайнеко  Людмила Вікторівна

професор, керівник відділу промислової політики ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», д.е.н.

Денесюк Сергій Петрович

д.т.н., проф. каф. електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. І.Сікорського

Дерев’янко Денис  Григорович

доц., к.т.н., каф. електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. І.Сікорського

Думенко Тетяна Михайлівна

директор  державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» , проф.

Заблоцька Ріта Олександрівна

проф. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка, д.е.н.

Зенюк Людмила Олександрівна

помічник Голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Зенюк Олександр Юрійович

виконавчий  директора Українського національного комітетуCIGRE

Каліщук Світлана  Миколаївна

доц. Київського університету ім. Бориса Грінченка, к.пс.н.

Ковтонюк  Павло Анатолійович

заступник міністра охорони здоров’я  України в 2016-2019 рр., керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки

Коробка Лариса Миколаївна

зав. лаборат. психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доц., к.пс.н.

Лазоришинець Василь Васильович

проф., директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім.. М.М. Амосова НАМН України, д.м.н.

Лебедев  Денис  Юрійович

доц.каф. конструювання електронно-обчислювальної апаратури КПІ ім. І.Сікорського

Мазуренко Ольга Костянтинівна

доц.каф. статистики КНУ ім. Т.Г. Шевченка,к.е.н.

Макуха Володимир Олексійович

екс-міністер економіки України, заступник міністра економіки України, к.е.н.

Москаленко Валентина Володимирівна

керівник експертної групи з розвитку механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку Директорату регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та територій України, к.е.н.

Олефір Дмитро Олександрович

директор департаменту з комерції ПрАТ «Укргідроенерго»

Отченаш Анатолій Антонович

президент фінансової групи «Автоальянс»

Пинзеник Віктор Михайлович

проф. , екс-міністр фінансів України, віце-прем’єр  кількох урядів, народний депутат 1,2,3,4,6,7,8 – го скликань, д.е.н.

Піняжко Ореста  Богданівна

директорка  департаменту оцінки медичних технологій ДЕЦ МОЗ України

Поворозник  Микола Юрійович

заступник голови Київської державної адміністрації, к.е.н

Процюк Олег Володимирович

проф. каф. кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Сіромаха Сергій Олегович

головний лікар ДУ «Національного інституту серцево-судинної хірургії ім.. М.М. Амосова НАМН України», к.м.н.

Смерічевська Світлана Василівна

проф.каф. логістики Національного авіаційного університету, д.е.н.

Смерічевський  Сергій Францович

професор, завідувач кафедри маркетингу Національного Авіаційного університету, д.е.н

Ставицька Світлана Олексіївна

Професор, завідувач кафедри загальної і соціальної психології  та психотерапії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, д.пс.н.

Стахів Ольга Володимирівна

менеджер з персоналу «ІНТЕРФОРМ», к.е.н.

 

 

Остання редакція: 03.11.21