Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Стратегія i розвиток бiзнесу

Місія програми - сприяти росту конкурентоспроможності підприємств і компаній на основі підготовки дієвих і ефективних фахівців стратегічного спрямування зі знанням новітніх управлінських технологій і відповідних їм механізмів організації і управління підприємством та його бізнесом.

Науковий керівник програми - Батенко Людмила Павлівна, завідувач кафедри стратегії підприємств, кандидат економічних наук, професор.

Мета програми: підготовка висококласних фахівців, здатних формувати стратегію і тактику поведінки підприємства на ринку, що досягається шляхом надання слухачам навичок оцінки внутрішніх активів підприємства і його ринкових можливостей, визначення перспективних напрямків розвитку підприємства та розробки альтернативних стратегій і механізмів їх реалізації.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Підприємництво: Модуль 1 – Підприємництво і бізнес-культура /Модуль 2 – Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика 
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • ІКТ в бізнесі
 • Операційний менеджмент
 • Лідерство та партнерство в бізнесі
 • Тренінг-курс «Створення власного бізнесу»
 • Бізнес-стратегія
 • Підприємницьке право
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Управління вартістю бізнесу
 • Бюджетування
 • Проектний менеджмент
 • Стратегічний процес в бізнесі
 • Адміністрування підприємницької діяльності
 • Управління знаннями на підприємстві
 • Корпоративне підприємництво
 • Тренінг-курс «Аналіз і прогноз діяльності фірми»
 • Управління стратегічними змінами

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає дві дисципліни із запропонованих):

Трейд-маркетинг
Організація консалтингового бізнеса
Організація Інтернет-магазину
Тренінг-курс з управління підприємством на основі 1С: управління невеликою фірмою
Тренінг-курс «Особистісне лідерство та командоутворення» 
Інтелектуальний та Е-бізнес

Магістерська дипломна робота

Після закінчення програми її випускники отримують широку управлінську підготовку і набудуть знань щодо управління стратегічними активами сучасного підприємства.

Остання редакція: 28.07.17