Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Страховий менеджмент

Навчання за програмою «Страховий менеджмент» дає змогу отримати специфічні знання з страхового бізнесу, необхідні керівникам страхових компаній і їх підрозділів, провідним працівникам центрального офісу, територіальних і галузевих дирекцій, філій, представництв, брокерів, аварійних комісарів та інших посередників і консультантів.  Магістранти зі страхового менеджменту оволодівають професійними компетенціями стосовно: оцінки рівня конкуренції на ринку страхових послуг; управління процесом створення і розвитку страхових організацій; розробки стратегії  і тактики розвитку страховика загалом та в розрізі окремих видів діяльності; управління операційними, інвестиційними та фінансовими ризиками страховиків; обліку та звітності у страхових організаціях; розробки тарифної, перестраховувальної та фінансової політики діяльності страховика; відбору ризиків на страхування та формування страхових резервів; управління страховим та інвестиційним портфелем.

Науковий керівник - Осадець Семен Степанович, доктор економічних наук, професор.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Підприємництво
 • Фінанси
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік 
 • Банківська система
 • Математика
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Страхування
 • Менеджмент персоналу
 • Ринок фінансових послуг
 • Фінанси страхових організацій
 • Страхові послуги
 • Фінансовий менеджмент
 • Соціальне страхування
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Податковий менеджмент
 • Страховий менеджмент
 • Банківські операції
 • Облік і звітність у страхових організаціях
 • Страхове право
 • Управління перестрахувальними операціями
 • Основи актуарних розрахунків

ІІІ. Дисципліни за вибором студента

Магістерська дипломна робота

Випускники отримують диплом магістра з фінансів. На них чекає цікава, добре оплачувана і престижна робота, перспектива швидкого просування на керівні посади і реалізації своїх можливостей.

Остання редакція: 20.08.17