Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Міжнародна торгівля

  Особливості магістерської програми "Міжнародна торгівля":  охоплює всі рівні міжнародної торговельної-економічної діяльності – від корпоративного до глобального; характеризується збалансованим підходом до формування компетенцій фахівців – розробка та реалізація торгової політики країни, застосування форм і методів комерційної дипломатії, укладання міжнародних комерційних контрактів, митно-тарифне регулювання та управління міжнародною маркетинговою діяльністю; ґрунтується на використанні сучасних правил, механізмів та інструментів ключових інституцій з регулювання міжнародної торгівлі – Світової організації торгівлі, ЮНКТАД, Всесвітньої митної організації, Всесвітньої організації інтелектуальної власності тощо.

Науковий керівник програми Циганкова Тетяна Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної торгівлі. Автор понад 90 наукових праць, провідний фахівець у сфері міжнародної торгівлі та міжнародного маркетингу.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Математика для економістів
 • Статистика 
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Екаунтинг-1
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Інформаційні системи у міжнародному бізнесі
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Управління міжнародною конкурентоспромож-ністю
 • Фахова іноземна мова
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародна торгівля
 • Торгова політика та комерційна дипломатія
 • Управління міжнародним маркетингом
 • Митне регулювання
 • Міжпредметний тренінг «Крос-культурний менеджмент»     
 

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один  пакет з двох запропонованих):

Пакет 1
Глобальна економіка 
Міжнародна контрактна справа
Міжнародна логістика
Конкурентна розвідка
Міжнародна економічна діяльність України
 
Пакет 2
Глобальна економіка 
Екаунтинг-2
Міжнародний консалтинг
Економічна дипломатія
Міжнародна економічна діяльність України
 

Магістерська дипломна робота

Випускники отримують диплом магістра ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана". Майбутнє працевлаштування: державні службовці профільних міністерств та відомств; менеджери вітчизняних та закордонних міжнародних компаній; аналітики, експерти, дослідники.

Остання редакція: 01.08.17