Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Менеджмент корпорацій

Місія програми - підготовка фахових менеджерів для підприємств корпоративного типу (АТ), які являють собою складні багаторівневі структури з певним співвідношенням виборних та адміністративно-виконавчих органів управління (що зумовлює специфічні особливості прийняття рішень щодо функціонування, розвитку, взаємодії з елементами зовнішнього середовища), тобто кадрів, спроможних діяти у нових умовах господарювання, орієнтованих на використання переваг корпоративного управління та керований розвиток АТ різних типів.

Основні завдання програми: розкриття особливостей формування та розвитку корпоративного сектору економіки, специфіки корпоративної форми ведення бізнесу, формування навичок побудови ефективного організаційного та економічного механізму корпоративного управління у акціонерних товариствах та інтегрованих корпоративних структурах, відповідної світовим стандартам; формування навичок застосування різноманітних методів управління корпоративним капіталом, побудови системи корпоративного контролю, стратегічного управління розвитком корпорації, управління конфліктами інтересів; формування навичок побудови ефективної політики корпоративної соціальної відповідальності; управління поведінкою корпорацій на фондовому ринку.

Науковий керівник програми - Соболь Сергій Миколайович, професор, кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Проектне фінансування
 • Маркетинг у банку
 • Основи економічної безпеки фінансових установ
 • Фінансова безпека
 • Кадрова безпека
 • Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ
 • Міжпредметний тренінг

ІІІ. Дисципліни за вибором студента

Магістерська дипломна робота

Випускники програми отримують диплом магістра ДВНЗ "КНЕУ імеі Вадима Гетьмана".

Остання редакція: 28.07.17