Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Фінансовий контролінг

Мiсiя програми - підготувати фахівців, які володіють глибокими знаннями у сфері корпоративних фінансів та контролінгу. Майбутні фахівці з фінансового контролінгу оволодівають ключовими навиками з інформаційно-методичної підтримки та координації управлінських рішень, що передбачає використання технологій бюджетування, стратегічного планування,  управлінського обліку, фінансової діагностики, управління ризиками, фінансової комунікації, внутрішнього консалтингу та  контролю, які в сукупності зорієнтовані на оптимізацію фінансових рішень та максимізацію вартості компанії.

Науковий керiвник програми - Терещенко Олег Олександрович, доктор економiчних наук, професор, завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, директор Інституту фінансового контролінгу.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Страхування
 • Фінансовий аналіз корпорацій
 • Корпоративні фінанси
 • Фінансовий ринок
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Фінансовий контролінг
 • Бюджетування у сфері бізнесу
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансова діяльність  підприємств
 • Податковий консалтинг у бізнесі
 

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з двох запропонованих):

Пакет 1
Інновації у фінансовому контролінгу  
Дью-Ділідженс
Операційний контролінг
Внутрішній фінансовий контроль
Контролінг ризиків
Фінансовий інжиніринг
Тренінг-курс «ERP-системи в управлінні фінансами» 
Комплексний тренінг з фінансового контролінгу
 
Пакет 2.
Фінансове моделювання в бізнесі
Інновації у фінансовому менеджменті 
Управління інвестиційним портфелем та активами 
Ринок фінансових послуг
Міжнародна фінансова аналітика
Стратегічний аналіз діяльності корпорацій
Тренінг-курс «ERP-системи в управлінні фінансами» 
Комплексний тренінг з фінансового контролінгу

Магістерська дипломна робота

 

Особливості програми: Універсальність та оригінальність магістерської програми полягає у тому, що вона знаходиться на межі спеціальностей „фінанси”, „облік і аудит”, „менеджмент”. Програма ґрунтується на тісному взаємозв’язку з практикою та використанні зарубіжних навчальних програм. Програма розроблена і реалізується за науково-методичної підтримки Інституту «Фінансового контролінгу», а також партнерських університетів з Німеччини та Росії, які мають значний досвід у підготовці фахівців з контролінгу. Підготовка фахівців здійснюється на основі вивчення таких основних дисциплін: фінансовий контролінг, фінансовий менеджмент, податковий менеджмент, ринок фінансових послуг, управлінський облік в системі контролінгу, внутрішній фінансовий контроль, контролінг ризиків, ERP в системі контролінгу.

 

 Сфера діяльності випускників: програма зорієнтована на підготовку фахівців для підприємств з іноземним капіталом та тих, які запроваджують прогресивні стандарти ведення бізнесу. Випускники програми можуть працювати на посадах фінансових контролерів, фінансових директорів, аналітиків і фінансових консультантів, внутрішніх та зовнішніх аудиторів, менеджерів з управління ризиками, менеджерів з розвитку бізнесу. Окрім цього, випускники магістерської програми можуть працювати в різних установах та організаціях на посадах, які потребують кваліфікації зі спеціальності фінанси: аудиторські компанії, податкові органи, банки, страхові компанії, консалтингові фірми, суб'єкти оціночної діяльності.

Остання редакція: 29.06.17