Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Європейський бізнес

 Програма «Європейський бізнес» є ексклюзивною спеціалізацією підготовки економістів-міжнародників для їх подальшої роботи на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях. Специфікою підготовки є формування компетенцій для ведення бізнесу у країнах Європейського Союзу, здатності фахівців працювати в умовах високої конкуренції та жорстких правил регламентації діяльності в різних секторах континентального ринку.

Науковий керівник програми - Чужиков Віктор Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків; Заслужений діяч науки і техніки; Відмінник освіти; Професор програм Жана Моне; Член асоціації регіональних досліджень (Великобританія); Президент громадської організації "Фундація сприяння європейській інтеграції"

 Особливості програми:

  • фокусування на специфічних умовах ведення бізнесу в Європейському Союзі;
  • залучення до програми викладачів, які пройшли стажування в країнах ЄС та мають багатий досвід реалізації тренінгових і консалтингових проектів;
  • застосування інтерактивних методів навчання, які передбачають використання кейсів, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій, роботи у командах;
  • розробка методичного забезпечення основних дисциплін професійної підготовки спільно з колегами із французької бізнес-школи;
  • отримання сертифікату про участь в тренінгу «Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС» – спільний проект КНЕУ та Європейської Комісії (Реєстраційний номер 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO) за програмою «LifelongLearning» Модуль Жана Моне

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни загальноекономічної підготовки: макроекономіка, мікроекономіка, фінанси, гроші та кредит, економіка підприємства, статистика, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік, міжнародна економіка, економіка праці та соціально - трудові відносини, математика для економістів, історія економічних вчень.

ІІ. Дисципліни професійної підготовки           

Нормативні: Міжнародні фінанси, міжнародний маркетинг, європейський бізнес, європейська інтеграційна політика, фахова іноземна мова, міжнародний менеджмент, європейський проектний менеджмент, європейські стратегії України, тренінг «Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС», Європейські ТНК, соціально-психологічний тренінг, інформаційні системи в міжнародному бізнесі.

ІІІ. Модуль спеціальної підготовки

Облік міжнародних операцій

Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

Міжпредметний тренінг

Глобальна економіка

Управління міжнародним маркетингом

Управління міжнародними інвестиційними проектами

Міжнародна безпека

 

Остання редакція: 22.08.17