Інститут бізнес-освіти
(друга вища освіта)

Управління аграрним бізнесом

Особливості програми. Вивчаються питання агропромислової інтеграції, досягнення гармонізації економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників та переробних промислових підприємств, аграрної політики та аграрного розвитку. Складовою програми є тренінг з проектування агропромислового формування у продуктовому підкомплексі АПК на прикладі діяльності цукрового заводу. Тренінг дає змогу змоделювати АПФ, яке за своїми параметрами і умовами функціонування максимально наближене до реально діючих агропромислових формувань. 

Науковий керівник програмиДем’яненко Сергій Іванович, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки агропромислових формувань.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни загальноекономічної підготовки: макроекономіка, мікроекономіка, фінанси, гроші та кредит, економіка підприємства, статистика, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік, міжнародна економіка, економіка праці та соціально - трудові відносини, міждисциплінарний тренінг, математика для економістів.

ІІ. Дисципліни професійної підготовки           

Нормативні: Управління проектами, економічне управління підприємством, управління стратегічними змінами, менеджмент персоналу підприємств, управління конкурентоспроможністю підприємства.

ІІІ. Модуль спеціальної підготовки

Аграрна політика

Маркетинговий менеджмент в АПК

Дисципліни за вибором студентів

Кількісний аналіз і моделювання аграрних ринків

Аграрний розвиток

 Сфера діяльності випускників та перелік посад: підприємства й організації галузей агропромислового комплексу (АПК) та його інфраструктури, державні органи управління АПК різних рівнів: консультант з ефективності підприємництва; консультант з раціоналізації виробництва; економіст; економіст з планування; економіст з договірних та претензійних робіт; економіст з матеріально-технічного забезпечення; економічний радник; консультант з економічних питань; помічник керівника підприємства установи, організації; помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Остання редакція: 28.07.17