Інститут бізнес-освіти

Управління персоналом

Мiсiя програми - пiдготувати фахiвцiв. якi  вміють: аналізувати трудові процеси для визначення вимог до працівників, ефективність використання коштів на розвиток персоналу, ефективність застосовуваних систем поточного і періодичного (атестація) оцінювання працівників, ефективність і привабливість для працівників різних форм і методів мотивування активної трудової поведінки, розробляти стратегію управління персоналом, політику управління персоналом; ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні персоналом; формувати і вести банк даних щодо внутрішнього і зовнішнього резерву кандидатів на вакантні робочі місця.

Науковий керiвник програми - Колот Анатолій Михайлович, проректор університету, доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри управління персоналом, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Міжнародної академії наук вищої школи (м. Москва).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

І

Дисципліни загальноекономічної підготовки

1

Економіка підприємства

2

Макроекономіка

3

Мікроекономіка

4

Математика для економістів

5

Статистика

6

Менеджмент

7

Маркетинг

8

Фінанси

Модуль 1 - Гроші та кредит

Модуль 2 – Фінанси

9

Бухгалтерський облік:

Модуль 1 – Бухгалтерський облік

Модуль 2 - Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С: Бухгалтерія (сертифікат)

10

Міжнародна економіка

11

Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини

ІІ

Дисципліни професійної (спеціальної) підготовки

Нормативні дисципліни:

 1

Управлiння персоналом

2

Рекрутинг персоналу

3

Фiзiологiя та психологiя працi

4

Інформаційні системи в управлiннi персоналом

5

Органiзацiя та нормування працi

6

Розвиток персоналу

7

Управління зайнятiстю

8

Кадрове адмiнiстрування

9

Мотивацiйний менеджмент

10

Аудит персоналу

11

Соціально-психологічний тренінг "Розвиток особистiсних якостей менеджера"

 

Вибіркові дисципліни (студент обирає один з пакетів)

 

Пакет 1

1

Стратегiчне управлiння людськими ресурсами

2

Управління соцiальним розвитком

3

Органiзацiя працi менеджера

4

Тренiнг-курс "Управлiння конфлiктами"

5

Тренiнг-курс "Тренерство та коучинг в управлiннi персоналом"

6

Управлiння поведiнкою персоналу

7

Створення власного бiзнесу»

8

Комплексний тренінг з управлiння персоналом

 

Пакет 2

1

Стратегiчне управлiння людськими ресурсами

2

Розвиток персоналу

3

Управлiння брендом роботодавця

4

Оцiнювання персоналу

5

Бюджетування в управлінні персоналом

6

Органiзацiя консалтингового бiзнесу в управлiннi персоналом

7

Реiнжинiринг бiзнес-процесiв з управлiння псоналом

8

Комплексний тренінг з управлiння персоналом

Магістерська дипломна робота

 

Остання редакція: 15.07.16