Інститут бізнес-освіти

Управління міжнародним бізнесом

Успішність навчання на нашій  програмі, а також можливість професійної кар 'єри у галузі міжнародних операцій обумовлені:

  • наявністю професорсько-викладацького складу високої кваліфікації. Викладачі є провідними фахівцями України у галузі міжнародної економіки та менеджменту, експертами органів державного управління, керівниками та учасниками науково-дослідницьких проектів, в тому числі, під егідою Світового Банку та Європейського Союзу;
  • широкими ефективними зв'язками кафедр факультету із багатьма провідними вітчизняними та зарубіжними науковими центрами, університетами, великими фірмами та корпораціями. Зокрема, нашими традиційними партнерами є інституції ФРН, СІЛА. Канади, Австрії;
  • прогресивними технологіями навчання, які реалізуються на сучасній навчально-методичній і технічній базі;
  • творчою атмосферою та сприятливим соціально-психологічним кліматом.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни загальноекономічної підготовки: макроекономіка, мікроекономіка, фінанси, гроші та кредит, статистика, менеджмент, маркетинг, економіка підприємств, бухгалтерський облік, міжнародна економіка, економіка праці та соціально - трудові відносини, математика для економістів.

ІІ. Дисципліни професійної підготовки           

Нормативні: міжнародні фінанси, міжнародний маркетинг, міжнародна економічна діяльність України, міжнародне економічне право, фахова іноземна мова, міжнародний менеджмент, менеджмент персоналу, управління міжнародною конкурентоспроможністю, міжнародний консалтинг, міжнародна інвестиційна діяльність, соціально-психологічний тренінг.

ІІІ. Модуль спеціальної підготовки

Облік міжнародних операцій, управлінська результативність в міжнародному бізнесі, міжпредметний тренінг.

Дисципліни за вибором студентів: глобальна економіка, управління міжнародним маркетингом, управління міжнародними інвестиційними проектами, міжнародна безпека.

Виходячи із вивчення професійної кон'юнктури в Україні та аналізу запитів на спеціалістів у галузі міжнародного менеджменту, випускників наших магістерських програм чекають: у системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції, МЗС, Мінфін, Торгово-промислова палата України, відповідні служби в адміністрації Президента та муніципальні органи); Національному та комерційних банках України, спільних українсько-зарубіжних підприємствах, дочірніх компаніях, представництвах зарубіжних корпорацій, українських компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Остання редакція: 13.07.16