Інститут бізнес-освіти

Страховий менеджмент

Одним з об'єктивних атрибутів соціально орієнтованої ринкової економіки є розвинений страховий захист фізичних і юридичних осіб на випадок втрати майна, доходів або виникнення відповідальності за шкоду завдану в наслідок ризикових обставин. В Україні успішно формується ринок страхових послуг. Зараз такі послуги надають понад 400 страхових компаній, більшість з яких розміщено у Києві. Однак,існує нагальна потреба в висококваліфікованих кадрах для страхової індустрії. Особливий інтерес для страховиків мають особи, які попередньо отримали освіту в технічних, сільськогосподарських, медичних, військових, гуманітарних та вузах іншого спрямування і мають відповідний досвід роботи.

Навчання за програмою «Страховий менеджмент» дає змогу згаданому контингенту осіб, якщо вони бажають продуктивно працювати в страхових формуваннях, отримати специфічні знання з страхового бізнесу, необхідні керівникам страхових компаній і їх підрозділів, провідним працівникам центрального офісу, територіальних і галузевих дирекцій, філій, представництв, брокерів, аварійних комісарів та інших посередників і консультантів.

Студенти, які навчаються на даній програмі, отримують диплом магістра з фінансів. Тому вони вивчають цикл дисциплін, які дають змогу отримати знання, що відповідають цій спеціальності. Серед базових дисциплін: гроші і кредит, фінанси, фінансовий ринок, фінансовий менеджмент.

Майбутнім магістрам, орієнтованим на роботу у страховому бізнесі, пропонується комплекс страхових дисциплін. До нього входять: страхування, страхові послуги, соціальне страхування, фінанси страхових організацій, управління перестраховувальними операціями, фінансове забезпечення страхових зобов'язань, облік і звітність в страхових організаціях, менеджмент у страхових організаціях, страхове право.

На випускників магістерської програми «Страховий менеджмент» чекає цікава, добре оплачувана і престижна робота, перспектива швидкого просування на керівні посади і реалізації своїх можливостей.

Остання редакція: 11.02.14
Дисципліни загальноекономічної підготовки
 • Економіка підприємства
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Математика для економістів

Дисципліни професійної підготовки
 • Страхування
 • Менеджмент персоналу
 • Ринок фінансових послуг
 • Фінанси страхових організацій
 • Страхові послуги
 • Фінансовий менеджмент
 • Соціальне страхування
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Податковий менеджмент
 • Страховий менеджмент
 • Банківські операції
 • Соціально-психологічний тренінг

Дисципліни спеціальної підготовки
 • Облік і звітність у страхових організаціях
 • Страхове право
 • Управління перестрахувальними операціями
 • Основи актуарних розрахунків