Інститут бізнес-освіти

Рекламний менеджмент

Програма "Рекламний менеджмент"   за напрямом “Економіка і підприємництво”, на базі спеціальності “Маркетинг” із поглибленим вивченням блоку дисциплін з реклами та маркетингових комунікацій.

В умовах розвитку ринкових економічних відносин в економіці України рекламний бізнес стає невід’ємною складовою частиною вітчизняного ринку, а рекламна діяльність є важливою передумовою успішної діяльності вітчизняних підприємств.
Для того, щоб обрати найбільш підходящий у тому чи іншому разі тип реклами, оптимально її розмістити з мінімальними витратами та з найбільшою ефективністю, потрібно мати суттєву теоретичну підготовку з маркетингу, маркетингового менеджменту, маркетингових комунікацій, рекламного менеджменту, паблік рілейшнз, а також володіти знаннями з соціології, психології, теорії економіки, журналістики та ряду інших теоретико-практичних спрямувань сучасної науки.
Програма "Рекламний менеджмент" поєднує фундаментальну економічну освіту з практичними навиками роботи в сфері маркетингу, маркетингових комунікацій та управління рекламними кампаніями.
До сфери діяльності фахівців з рекламного менеджменту входить управління рекламними та комунікаційними процесами на підприємстві, розробка, планування, проведення, контроль рекламних кампаній та ін.. До об’єктів рекламного менеджменту відносяться відповідні підрозділи підприємств різної форми власності (рекламні та маркетингові відділи); рекламні та ПР-агенції, засоби масової інформації, громадські організації.
Магістри рекламного менеджменту вміють проводити аналіз і прогнозування ринкової ситуації, розробляти рекомендації щодо створення та проведення маркетингових комунікаційних програм, здійснювати різнобічні роботи із визначення і реалізації рекламних та ПР-стратегій, посилення конкурентоспроможності ринкових суб'єктів, удосконалення рекламної політики підприємств різних форм власності, формування їх позитивного іміджу та репутації на ринку.

Успішне розв'язання цих завдань потребує всебічних і глибоких знань, високого рівня професійної економічної підготовки. Така підготовка забезпечується вивченням слухачами багатьох суспільно-політичних, загальноекономічних і профілюючих дисциплін, які дозволяють магістрам оволодіти філософією, методологією та інструментарієм маркетингу і маркетингових комунікацій. Після завершення навчання магістри з рекламного менеджменту успішно вирішують комплекс завдань щодо ринкових досліджень і прогнозів кон'юнктури товарних ринків та обсягів продажу, розробки та впровадження рекламних і ПР-кампаній, що забезпечують надійну основу для успішних ділових операцій підприємств і фірм на ринку. Кваліфіковано розробляють і реалізують стратегічні, тактичні та оперативні плани рекламної і маркетингової комунікаційної діяльності, контролюють їх виконання. Здатні управляти рекламним процесом на підприємстві, творчо підходити до вирішення маркетингових комунікаційних завдань, забезпечувати довготривалі партнерські відносини між ринковими суб'єктами.
 

Остання редакція: 12.02.14
Дисципліни загальноекономічної підготовки
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Економіка підприємств
 • Економіко – математичне моделювання
 • Фінанси
 • Статистика
 • Бухгалтерский облік
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Соціологія
 • Політологія
 • Математика для економістів

Дисципліни професійної підготовки
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингова политика комунікацій
 • Маркетинговий менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Міжнародний маркетинг
 • Маркетингова товарна політика
 • Соціально-психологічний тренінг
Дисципліни спеціальної підготовки
 • Рекламний менеджмент
 • Медіапланування
 • Психология комунікацій
 • Поведінка споживачів
 • Рекламний креатив
 • Збутові комунікації
 • Паблік рілейшнз у бізнесі
 • Бренд-менеджмент