Інститут бізнес-освіти

Управління банківським бізнесом

Магістерська програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері банківського нагляду, регулювання банківської діяльності, здійснення фінансового моніторингу та аудиту в банках, фахівців, здатних ефективно управляти фінансово-банківськими установами, підвищувати надійність та ефективність їх діяльності через посилення функцій контролю та зниження банківських ризиків.

Випускники програми можуть працювати:

 • керівниками та спеціалістами центрального апарату Національного банку України;
 • керівниками та спеціалістами регіональних відділень Національного банку України;
 • фахівцями системи банківського нагляду та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
 • фахівцями ліквідаційних комісій банку
 • керівниками та спеціалістами підрозділів фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту в комерційних банках;
 • керівниками та спеціалістами валютних управлінь комерційних банків;
 • фахівцями відділів контролю за дотриманням нормативів НБУ в комерційних банках;
 • керівниками та спеціалістами структурних підрозділів банку з управління та контролю за  банківськими ризиками;
 • фахівцями в комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
 • фахівцями у сфері регулювання діяльності валютних, фондових, ф’ючерсних бірж;
 • керівниками та фахівцями аудиторських компаній;
 • керівниками та спеціалістами фінансово-кредитних та консалтингових компаній;
 • науковими співробітниками в галузі банківської справи.
Остання редакція: 19.05.17
Дисципліни загальноекономічної підготовки
 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини

Дисципліни професійної підготовки
 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Банківські операції
 • Проектне фінансування
 • Менеджмент персоналу
 • Маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Облік і аудит у банках
 • Аналіз банківської діяльності

Вибіркові дисципліни:

 • Ситуаційне моделювання банківської діяльності
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Фінанси підприємств
 • Інформаційні системи і технології в банківській сфері

Дисципліни спеціальної підготовки
 • Банківський нагляд
 • Тимчасова адміністрація та ліквідація банку
 • Валютне регулювання та контроль
 • Банківська статистична звітність