Інститут бізнес-освіти

Правове регулювання економіки

Мiсiя програми - підготувати високопрофесійних фахівців-правознавців, які добре обізнані не лише в системі сучасного українського права, але й щодо міжнародних стандартів та принципів у сфері захисту прав і свобод людини, а також у сфері регулювання міжнародних економічних та зовнішньоекономічних відносин.

Науковий керiвник прогами - Шимон Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, професор, завiдувач кафедри правового регулювання економiки.

НАВЧАЛЬНI ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни базової підготовки: теорія держави і права, конституційне право України, адміністративне право України, система судових та правоохоронних органів, цивільне право України, кримінальне право України, трудове право, земельне право, сiмейне право, економiка підприємств. фiнанси i кредит.

ІІ. Дисципліни професійної підготовки         

Нормативні: господарське право, фiнансове право, цивiльне процесуальне право, нотарiат, господарське процесуальне право, кримiнальне процесуальне право, мiжнародне право, юридична вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi економiки, право iнтелектуальноi власностi, iнформацiйнi системи у юридичнiй дiяльностi, мiжпредметний тренiнг "Цивiльне право i процес".

Вибiркова частина

Пакет 1. Господарське та пiдприємницьке право: договiрне право, мiжнародне приватне право, недоговірні зобов'язання, правове регулювання фондового ринку, кокурентное право, корпоративне право, правове регулювання страхової діяльності, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Пакет 2. Цивiльне право: договiрне право, екологiчне право, право промисловоi власностi, корпоративне право, право соцiального забезпечення, житлове право, iнвестицiйне право, адвокатура.

Пакет 3. Фiнансове право: фiнансовий процес, податкове право, правове регулювання.

Випускник отримує диплом магістра права, спеціальність 8401.2 «Правознавство» та спроможні на високому фаховому рівні забезпечувати юридичне супроводження господарської (у тому числі підприємницької) діяльності, вирішувати спори між її учасниками, знаходити ефективні правові засоби вирішення будь-яких соціальних проблем.
 

Остання редакція: 15.07.16