Інститут бізнес-освіти

Міжнародна торгівля

Задоволенню нагальної потреби використання Україною можливостей нової лібералізованої глобальної торговельної системи призначено створення нової магістерської програми "Міжнародна торгівля". Реалізація сучасної зовнішньоторговельної стратегії виявила необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців міжнародної торгівельної спеціалізації як для державних структур так і не державного сектору економіки.

 Місією  програми «Міжнародна торгівля» є доведення до розуміння слухача складного комплексу характеристик внутрішнього середовища та ринкового оточення національної економіки й, зокрема, національного товаровиробника при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності, управління якою необхідне для ефективного пристосування до змінних умов світового економічного простору, що глобалізується. 

Опанування програми дозволить випускникам чітко усвідомлювати специфіку формування торговельної політики держав в умовах функціонування глобальної торговельної системи СОТ, володіти методами комерційної дипломатії, вдосконалювати технології міжнародної маркетингової діяльності національних компаній в подальшій професійній діяльності. Магістри матимуть уявлення про кон'юнктуру світових товарних ринків, діючі норми та правила торгівлі у міжнародному середовищі бізнесу.

Випускники магістерської програми "Міжнародна торгівля" можуть обіймати посади головних спеціалістів та начальників відділів, управлінь, департаментів з питань регулювання ЗЕД міністерств та відомств України, ТПП, УСПП, Асоціацій експортерів, Асоціацій імпортерів тощо.

Остання редакція: 11.02.14
Дисципліни спеціальної підготовки
 • Торгова політика і комерційна дипломатія
 • Міжнародні комерційні контракти
 • Митно-тарифне регулювання
 • Управління міжнародним маркетингом
Дисципліни загальноекономічної підготовки
 • Математика для економістів
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Менеджмент персоналу
 • Глобальна економіка
 • Фахова іноземна мова
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Міжнародний маркетинг
 • Фінансові системи зарубіжних країн

Дисципліни професійної підготовки
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародна економічна діяльність України 
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародний маркетинг
 • Фахова іноземна мова
 • Міжнародний менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Глобальна економіка
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародне економічне право