Інститут бізнес-освіти

Міжнародна торгівля

 Місією  програми «Міжнародна торгівля» є доведення до розуміння слухача складного комплексу характеристик внутрішнього середовища та ринкового оточення національної економіки й, зокрема, національного товаровиробника при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності, управління якою необхідне для ефективного пристосування до змінних умов світового економічного простору, що глобалізується. 

Науковий керівник програми Циганкова Тетяна Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної торгівлі. Автор понад 90 наукових праць, провідний фахівець у сфері міжнародної торгівлі та міжнародного маркетингу.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Математика для економістів
 • Статистика 
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Екаунтинг-1
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Інформаційні системи у міжнародному бізнесі
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Управління міжнародною конкурентоспромож-ністю
 • Фахова іноземна мова
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародна торгівля
 • Торгова політика та комерційна дипломатія
 • Управління міжнародним маркетингом
 • Митне регулювання
 • Міжпредметний тренінг «Крос-культурний менеджмент»     
 

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один  пакет з двох запропонованих):

Пакет 1
Глобальна економіка 
Міжнародна контрактна справа
Міжнародна логістика
Конкурентна розвідка
Міжнародна економічна діяльність України
 
Пакет 2
Глобальна економіка 
Екаунтинг-2
Міжнародний консалтинг
Економічна дипломатія
Міжнародна економічна діяльність України
 

Магістерська дипломна робота

Опанування програми дозволить випускникам чітко усвідомлювати специфіку формування торговельної політики держав в умовах функціонування глобальної торговельної системи СОТ, володіти методами комерційної дипломатії, вдосконалювати технології міжнародної маркетингової діяльності національних компаній в подальшій професійній діяльності. Магістри матимуть уявлення про кон'юнктуру світових товарних ринків, діючі норми та правила торгівлі у міжнародному середовищі бізнесу.

Випускники магістерської програми "Міжнародна торгівля" можуть обіймати посади головних спеціалістів та начальників відділів, управлінь, департаментів з питань регулювання ЗЕД міністерств та відомств України, ТПП, УСПП, Асоціацій експортерів, Асоціацій імпортерів тощо.

Остання редакція: 24.06.17