Інститут бізнес-освіти

Міжнародний фінансовий менеджмент

Мiсiя програми - пiдготовка фахiвцiв з розумінням закономірностей процесу міжнародного інвестування та практичними навичками у сфері реалізації зарубіжних та іноземних інвестицій, в тому числі у конкретних умовах України.

Науковий керiвник прогами - МОЗГОВИЙ Олег Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів. Один з фундаторів фондового ринку України, автор понад 80 наукових праць з питань цінних паперів та фондового ринку.

 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Математика для економістів
 • Статистика 
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Екаунтинг-1
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Інформаційні системи у міжнародному бізнесі
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Управління міжнародною конкурентоспромож-ністю
 • Фінанси міжнародних корпорацій
 • Міжнародний фінансовий   менеджмент
 • Міжнародний фінансовий ринок
 • Валютно-фінансові операції  у міжнародному бізнесі
 • Міжпредметний тренінг 

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з двох запропонованих):

Пакет 1.1
Управління активами IСI
Екаунтинг-2
Оцінка бізнесу
 
Пакет 1.2.
Міжнародна фінансова аналітика
Дью Ділідженс 
Міжнародний консалтинг
 
Пакет 2.1
Міжнародний банківський бізнес
Фінансовий інжиніринг
Фінансовий ризик-менеджмент   в міжнародному  бізнесі
 
Пакет 2.2
Міжнародна контрактна справа
Глобальна фінансова безпека
Страхування
 

Магістерська дипломна робота

Особливостi програми: значна увага приділяється вивченню методів розроблення інвестиційних проектів в різних сферах діяльності, оцінюванні цих проектів, прогнозуванні ризиків та засобів їх зменшення, створенні привабливого інвестиційного клімату, методам регулювання інвестиційної діяльності на національному та міжнародному рівнях. Розглядаються питання ціноутворення капітальних активів, міжнародної диверсифікації, ефективності управління міжнародним інвестиційним портфелем.

Остання редакція: 24.06.17