Інститут бізнес-освіти

Міжнародний фінансовий менеджмент

Мiсiя програми - пiдготовка фахiвцiв з розумінням закономірностей процесу міжнародного інвестування та практичними навичками у сфері реалізації зарубіжних та іноземних інвестицій, в тому числі у конкретних умовах України.

Науковий керiвник прогами - МОЗГОВИЙ Олег Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів. Один з фундаторів фондового ринку України, автор понад 80 наукових праць з питань цінних паперів та фондового ринку.

Особливостi програми: значна увага приділяється вивченню методів розроблення інвестиційних проектів в різних сферах діяльності, оцінюванні цих проектів, прогнозуванні ризиків та засобів їх зменшення, створенні привабливого інвестиційного клімату, методам регулювання інвестиційної діяльності на національному та міжнародному рівнях. Розглядаються питання ціноутворення капітальних активів, міжнародної диверсифікації, ефективності управління міжнародним інвестиційним портфелем.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ

І

Дисципліни загальноекономічної підготовки

1

Економіка підприємства

2

Макроекономіка

3

Мікроекономіка

4

Математика для економістів

5

Статистика

6

Менеджмент

7

Маркетинг

8

Фінанси

9

Екаунтинг-1

10

Міжнародна економіка

11

Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини

 

ІІ

Дисципліни професійної (спеціальної) підготовки

Нормативні дисципліни:

 1

Мiжнароднi фiнанси

2

Мiжнародна iнвестицiйна дiяльнiсть

3

Мiжнародне оподаткування

4

Страхування

5

Мiжнародне економiчне право

6

Фахова iноземна мова

7

Мiжнародний фiнансовий ринок

8

Мiжнародний фiнансовий менеджмент

9

Валютно-фiнансовi операцii у мiжнародному бiзнесi

10

Iнформацiйнi системи в мiжнародному бiзнесi

11

Соціально-психологічний тренінг "Розвиток особистiсних якостей менеджера"

 

Вибіркові дисципліни (студент обирає один з пакетів)

 

Пакет 1.1

1

Управлiння активами ICI

2

Екаунтинг-2

3

Оцiнка бізнесу

 

Пакет 1.2

1

Мiжнародна фiнансова аналiтика

2

Дьюдiлiдженс

3

Мiжнародний консалтинг

 

Пакет 2.1

1

Мiжнародний банкiвський бiзнес

2

Фiнансовий iнжинiринг

3

Мiжнародна контрактна справа

 

Пакет 2.2

1

Управлiння мiжнародною конкурентоспроможнiстю

2

Фiнансовий ризик-менеджмент в мiжнародному бiзнесi

3

Глобальна фiнаснова безпека

 

Тренiнг

1

Мiждисциплiнарний тренінг

Магістерська дипломна робота

 

Остання редакція: 15.07.16