Інститут бізнес-освіти

Маркетинговий менеджмент

У ринковій економіці одним із головних елементів ефективного господарювання є маркетинг — найпопулярніший у розвинутих країнах вид підприємницької діяльності з планування, ціноутворення, реклами і розподілу необхідних споживачу товарів, а також послуг для існуючих і майбутніх користувачів. Фахівці з маркетингу успішно займаються підприємництвом, працюють маркетинг-директорами промислових, оптово-посередницьких, торговельних та комерційних організацій, очолюють консалтингові та рекламні фірми, відповідні підрозділи банків і органів державного управління.

 ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  розроблена для представників бізнесу:

 • керівників і власників компаній
 • керівників маркетингових підрозділів компаній
 • менеджерів, які відповідають за реалізацію маркетингових функцій у компанії
 • всіх, хто бажає вдосконалити свою освіту відповідно до європейських вимог і стандартів

 

Остання редакція: 23.03.16
Дисципліни загальноекономічної підготовки
 • Економіка підприємства
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
Дисципліни професійної підготовки
 • Маркетингова товарна політика
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Маркетинговий менеджмент
 • Логістика
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Промисловий маркетинг
 • Рекламний менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Маркетингова політика комунікацій
 • Маркетингова цінова політика
 • Соціально-психологічний тренінг

Дисципліни спеціальної підготовки
 • Маркетинг послуг
 • Товарна інноваційна політика
 • Маркетингові дослідженн
 • Рекламний креатив
 • Бренд менеджмент