Інститут бізнес-освіти

Правове регулювання внутрiшнього ринку Європейського Союзу

Мiсiя програми - пiдготувати фахiвцiв, якi матимуть поглиблені знання в теорії права та різних сферах національного економічного законодавства, правового регулювання внутрішнього ринку Європейського Союзу, окремих областях міжнародних економічних відносин і відповіді практичні навички.

Програма  започаткована в 2016 роцi.

Науковий керівник - Ратушний Сергій Миколайович, доцент, кандидат юридичних наук, завiдувач кафедри мiжнародного та європейського права. 

НАВЧАЛЬНI ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни базової підготовки: теорія держави і права, мiжнародна економiка, європейська інтеграційна політика, конституційне право України, адміністративне право, організація судових та правоохоронних органів України, цивільне право України, кримінальне право України, трудове право України, господарське право України.

ІІ. Дисципліни професійної підготовки         

Нормативні: мiжнародний комерцiйний арбiтраж, право СОТ, мiжнародне приватне право, правове регулювання ЗЕД, iнституцiйне право ЄС, право внутрiшнього ринку ЄС, мiжнародне право, мiжнародне право i процес, порiвняльне податкове право ЄС-України, митне право ЄС.

ІІІ. Дисциплiни спеціальної підготовки

Сучаснi концепцii європейського приватного права

Конкурентне право ЄС

Право компанiй в ЄС

Дисципліни за вибором студентів

Вирiшення господарських та зовнiшньоекономiчних спорiв

Захист прав споживачiв в ЄС

Захист прав iнтелектуальноi власностi в ЄС

Мiжнародне iнвестицiйне право

Випускник отримує диплом магістра права, спеціальність 8401.2 «Правознавство». 

Сферами діяльності випускників є юридичне забезпечення діяльності учасників міжнародних економічних відносин, діяльності в сфері міжнародної торгівлі, міжнародних інвестиційних відносин тощо. 

Випускники магістерської програми можуть працювати: юристами, консультантами (експертами) із  зовнішньоекономічних питань, фахівцями-юрисконсультами, помічниками керівника підприємства, установи, організації, іншого основного підрозділу, науковим співробітником, радником, консультантом або інспектором в апараті органів державної влади, виконкому,  займати посади в системі консульської служби в Україні та за кордоном, інші посади в сфері правової діяльностi.

Остання редакція: 19.05.17