Інститут бізнес-освіти

Бізнес-економіка

Місія програми: підготовка бізнес-економістів нової управлінської формації.

Науковий керівник - Швиданенко Генефа Олександрівна, професор, кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємств

Особливості програми:

  • навчання на програмі бере до уваги особливості ведення будь-якого бізнесу в Україні та за кордоном;
  • у складі програми – дисципліни, які дають всі необхідні інструменти для управління бізнесом;
  • за програмою передбачено глибоке занурення в сучасні підходи управління всіма підрозділами компанії: фінансовим, маркетинговим, IT- та HR-відділом і відділом продажів;
  • слухачі програми ефективно вирішують проблеми функціонального менеджменту, формують довгострокову стратегію розвитку компанії і виводять бізнес на новий рівень;
  • форма навчання побудована таким чином, що хто вважає за потрібне, зможе комфортно поєднувати роботу і відвідування занять;
  • використовуються активні форми і методи навчання, які включають ділові ігри, групові проекти, тренінги та аналіз практичних прикладів ведення бізнесу (case study).

Випускники програми "Бізнес-економіка" отримують разом з дипломом магістра у разі успішного опанування курсів сертифікати з «Бізнес-моделювання» та «1С: бухгалтерії»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

І

Дисципліни загальноекономічної підготовки

1

Економіка підприємства

2

Макроекономіка

3

Мікроекономіка

4

Математика для економістів

5

Статистика

6

Менеджмент

7

Маркетинг

8

Фінанси

Модуль 1 - Гроші та кредит

Модуль 2 – Фінанси

9

Бухгалтерський облік:

Модуль 1 – Бухгалтерський облік

Модуль 2 - Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С: Бухгалтерія (сертифікат)

10

Міжнародна економіка

11

Менеджмент персоналу

ІІ

Дисципліни професійної (спеціальної) підготовки

Нормативні дисципліни:

 1

Тренінг-курс «Створення власного бізнесу»

2

Організація операційної діяльності підприємства

3

Потенціал і розвиток підприємства

4

Інформаційні системи і технології на підприємстві

5

Результативність та ризики підприємства

6

Бізнес-стратегія

7

Управління проектами

8

Правове регулювання діяльності підприємств

9

Економіка інновацій

10

Управління конкурентоспроможністю підприємства

11

Соціально-психологічний тренінг

 

Вибіркові дисципліни (студент обирає один з пакетів)

 

Пакет 1

1

Бізнес-діагностика

2

Управління антикризовою діяльністю підприємства

3

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

4

Корпоративне зростання бізнесу

5

Репутаційний менеджмент

6

Контролінг

7

Тренінг-курс «Бізнес-моделі компаній»

8

Комплексний тренінг з бізнес-економіки

 

Пакет 2

1

Бізнес-діагностика

2

Управління антикризовою діяльністю підприємства

3

Інтелектуальний та Е-бізнес

4

Економічна безпека бізнесу

5

Ціннісно-орієнтовне управління бізнесом

6

Ризик-менеджмент

7

Тренінг-курс «Управління ресурсами підприємства»

8

Комплексний тренінг з бізнес-економіки

Магістерська дипломна робота

Випускники програми  можуть обіймати керівні посади на підприємствах, в таких відділах, як фінансовий, менеджменту персоналу, контролінгу, підготовки виробництва, маркетингу, аналітичному, управління розвитком, а також створювати власний бізнес та відповідно нові робочі місця.

Компанії-роботодавці випускників магістерської програми «Бізнес-економіка»: KPMG Ukraine (КПМГ в Україні), ТОВ «3М Україна», ТОВ «Нова Пошта», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Київстар», ПАТ “МТС”,  ПАТ “Оболонь”, ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат», ПАТ «Житомирський маслозавод», ПрАТ «Галактон», ПрАТ «Фуршет», ПрАТ «Росинка», ДП «Антонов», ПАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування», ТОВ «Акі Онлайн», ТОВ «Баядера  Логістик»,  КП «Міжнародний аеропорт Київ (Жуляни)»,  ТОВ «Український папір», Мережа супермаркетів “Ашан”, Компанія “Nestle” та ін.

Остання редакція: 13.07.16