Інститут бізнес-освіти

Логістичний менеджмент

Програма “Логістичний менеджмент”
за напрямом “Економіка і підприємництво”, на базі спеціальності “Маркетинг” із поглибленим вивченням блоку дисциплін з логістики.

Місія програми: підготовка управлінських кадрів вищої кваліфікації, здатних до творчої професійної діяльності і застосування інноваційних методів в сфері логістики. Програма поєднує фундаментальну економічну освіту з практичними навичками дослідження ринку і розв’язання логістичних завдань.

Поєднання маркетингу і логістики не є випадковим. З одного боку, “споживач” є кінцевою ланкою в логістичному ланцюгу постачань. І саме на його задоволення повинна бути спрямована логістична  діяльності будь якого підприємства. З іншого боку, логістичні процеси є частиною маркетингової діяльності, яка пов’язана із закупівлями матеріалів і збутом готової продукції. Тому фахівець з логістики повинен добре знати ринкові процеси, а фахівець з маркетингу – логістичні.

Цільова аудиторія: керівники фірм і компаній, персонал комерційних підрозділів, служб закупівель, логістики  і збуту, відділів продажу промислових підприємств;  транспортних установ, що працюють на ринку вантажних перевезень; складських структур,  логістичних і дистриб’юторських  центрів; підприємств роздрібної торгівлі.

Остання редакція: 23.03.16
Навчальний план магістерської програми

I. Дисципліни загальноекономічної підготовки

1. Макроекономіка
2. Мікроекономіка
3. Економіко – математичне моделювання в логістиці
4. Економіка підприємств
5. Фінанси
6. Логістика
7. Менеджмент
8. Маркетинг
9. Статистика
10. Бухгалтерський облік
11. Основи стійкого розвитку

12. Математика для економістів

 II. Дисципліни спеціальної підготовки

1. Маркетинг послуг
2. Маркетингова товарна політика
3. Фінансовий менеджмент
4. Менеджмент персоналу
5. Рекламний менеджмент
6. Маркетинговий менеджмент
7. Управління проектами

III. Дисципліни професійної підготовки

1. Транспортні системи
2. Транспортне право
3. Вантажні перевезення
4. Складське господарство
5. Інформаційні системи і технології в логістиці
6. Закупівлі в оптовій і роздрібній торгівлі
7. Розподільча логістика
8. Логістичний менеджмент

Соціально-психологічний тренінг