Інститут бізнес-освіти

Менеджмент корпорацій

Програма містить два блоки: загальний, у якому викладаються нормативні дисципліни спеціальності (Фінансовий менеджмент у банку, Кредитний менеджмент, Проектне фінансування, Маркетинг у банку, Менеджмент персоналу) і спеціальний, у якому викладаються дисциплини спеціальної підготовки (Основи економічної безпеки фінансових установ, Фінансова безпека, Кадрова безпека, Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ). Програмою передбачено міжпредметний тренінг.

 Особливості програми: Вивчення дисциплін спеціальної підготовки здійснюється за методикою продуктивного навчання. Згідно даної методики основна увага у вивченні дисциплін зосереджується на формуванні у студентів здатності до самостійного вироблення власного інтелектуального продукту заснованого на знаннях, отриманих з певної дисципліни чи ряду дисциплін. Таким продуктом можуть бути проекти, пропозиції, рішення, методики, аналізи і т.д., розроблені студентами. Запрпоновані студентами інтелектуальні продукти  отримують експертний висновок фахівців банків. Захист продуктів є підсумковою оцінкою по дисциплінах. 

Остання редакція: 15.06.17