Інститут бізнес-освіти

Банківський менеджмент

Мiсiя прогами -  пiдготовка фахiвцiв високого професiйного рівня  з можливістю здiйснення професійної кар'єри у галузі банківської справи.

Науковий керiвник - Аржевітін Станіслав Михайлович, доктор економiчних наук., Заслужений економіст України.

НАВЧАЛЬНI ДИСЦИПЛIНИ

І. Дисципліни загальноекономічної підготовки: 

 • мікроекономіка
 • макроекономіка
 • гроші та кредит
 • фінанси
 • статистика
 • менеджмент
 • маркетинг
 • підприємництво
 • бухгалтерський облік
 • банківська система
 • фiнансова математика
 • соцiально-психологiчний тренінг "Розвиток особистiсних якостей менеджера"

ІІ. Дисципліни професійної підготовки (нормативні):

 • Операцiї бакiв та небанкiвських кредитних установ
 • Грошово-кредитнi системи зарубiжних краiн
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 •  Фінансовий облік у банку
 • Аналіз банківської діяльності
 • Маркетинг у банку
 • Фінансовий менеджмент в банку
 • Мiжнароднi розрахунки i валютнi вiдносини
 • Кредитний менеджмент у банку
 • Інновацii у банкiвськiй дiяльностi
 • Мiждисциплiнарний тренiнг
 • Тренiнг "Оцiнка застави банкiвського кредиту"

ІІІ. Модуль спеціальної підготовки (варіативні пакети дисциплін):

 • Пакет 1.1 : експертна оцiнка майна, управління вартiстю банку, оцінка застави банківських кредитів
 • Пакет 1.2: експертна оцiнка майна, управління банкiвськими ризиками, оцінка застави банківських кредитів
 • Пакет 2.1 : порфельне фiнансування, портфельне iнвестування, проектно-кошторисна справа
 • Пакет 2.2 : банкiвське резервування та нагляд, антикризовий менеджмент в банку, методи аналiзу фiнансових ризикiв

Магiстерська дипломна робота

Випускники отримують диплом магiстра i працюють у системі державного управління, Мінфіні, Національному та комерційних банках, відповідних службах Верховної Ради України та Адміністрації Президента, муніципальних органах управління.

Остання редакція: 13.07.16