Інститут бізнес-освіти

Бізнес-аналітика

Місія програми «Бізнес-аналітика» полягає у сприянні виявленню якісно нових можливостей підвищення ефективності управління підприємством шляхом формування аналітичного способу мислення професіоналів з економіки підприємства.

Науковий керiвник - Євдокимова Ніна Миколаївна, к.е.н., професор, заступник декана ФЕУ, автор понад 100 наукових праць, фундатор напряму наукових досліджень «Економічна діагностика».

Мета програми: формування у майбутніх випускників комплексу знань, вмінь і навичок аналізу параметрів системного стану та порядку бізнес-відносин підприємства.

Основні завдання програми:

  • сприяти створенню знань про закономірності здійснення економічних процесів і бізнес-відносин, причинно-наслідкові зв’язки у явищах економічного життя та наслідки їх впливу на економічний порядок на підприємстві;
  • сформувати вміння обґрунтовувати управлінські рішення шляхом зниження рівня невизначеності економічних ситуацій та оцінки альтернатив розвитку підприємства;
  • надати навички оперування аналітичною інформацією, зіставлення параметрів економічних процесів, виявлення змін й аналізу причин їх виникнення, діагностування підприємства і позиціювання його в бізнес-середовищі.

Досягненню покладеної мети та розв’язанню завдань сприятимуть передбачені навчальною програмою оригінальні авторські дисципліни та інноваційні технології навчання.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

І

Дисципліни загальноекономічної підготовки

1

Економіка підприємства

2

Макроекономіка

3

Мікроекономіка

4

Математика для економістів

5

Статистика

6

Менеджмент

7

Маркетинг

8

Фінанси

Модуль 1 - Гроші та кредит

Модуль 2 – Фінанси

9

Бухгалтерський облік:

Модуль 1 – Бухгалтерський облік

Модуль 2 - Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С: Бухгалтерія (сертифікат)

10

Міжнародна економіка

11

Менеджмент персоналу

12 Соціально-економічне прогнозування та планування

ІІ

Дисципліни професійної (спеціальної) підготовки

Нормативні дисципліни:

 1

Проектний аналіз

2

Операцiйний менеджмент

3

Управління витратами

4

Інформаційні системи і технології на підприємстві

5

Планування діяльності підприємства

6

Стратегічне управління підприємством

7

Управління проектами

8

Правове регулювання діяльності підприємств

9

Економічне управління підприємством

10

Соціально-психологічний тренінг "Розвиток особистісних якостей менеджера"

 

Модуль спецiальноi пiдготовки

1

Моніторинг иакроекономічної динаміки

2

Галузевий аналіз

3

Аналітичні моделі та методи в управлінні підприємством

4

Стратегічний аналіз

7

Тренінг-курс «Системи бізнес-аналітики на підприємстві»

8 Тренінг-курс " Формування та використання інформаційної бази підприємства в системі 1С-УНФ"

 

 

Вибіркові дисципліни (студент обирає двi дисциплiни)

1

Аналіз економіки країн світу

2

Основи бізнес-аналізу

3

Тренінг-курс "ВЕБ-аналітика"

4

Тренінг-курс "Фінансове управління підприємством" (на основі симуляції "Битва титанів")

Магістерська дипломна робота

Після закінчення програми її випускники отримують диплом магiстра.

Остання редакція: 01.08.16