Інститут бізнес-освіти

Адміністративний менеджмент

Актуальність запровадження програми. Сектор державного управління не може залишатися без постійно обновлюваного потенціалу державних службовців професіоналів. Реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування передбачає підготовку висококваліфікованих управлінців, здатних мобільно реагувати на запити суспільства, вносити вагомий внесок в адміністративну реформу та європейську інтеграцію нашої країни.  

Цільова аудиторія програми: працівники підприємств, установ та організацій державного і комунального секторів, державні службовці, які працюють в різних сферах державного управління: міністерствах, органах місцевого самоврядування, податкових адміністраціях, фондах зайнятості та соціального страхування, контрольно-ревізійних управліннях, митній службі та інших.                                          


                                                

 

Остання редакція: 19.05.17
Навчальний план

 

Дисципліни загальноекономічної підготовки

Дисципліни професійної підготовки (нормативні дисципліни)

Макроекономіка, мікроекономіка, фінанси, гроші та кредит, бухгалтерський облік, статистика, менеджмент, маркетинг, економіка підприємства, міжнародна економіка, економіка праці та соціально-трудові відносини

Державне управління економікою, Національна економіка, Соціальна і гуманітарна політика, Філософія управління, Інформаційні системи і технології в управлінні організацією, Економіка суспільного сектора, Менеджмент в державній організації, Економіка та управління природокористуванням, Муніципальний менеджмент, Управління економікою міста, Міжнародний менеджмент

Дисципліни спеціальної підготовки

Вибіркові дисципліни*

Управління регіональною економікою Міжпредметний комплексний тренінг

Пакет-1:Макроекономічна політика, Макроекономічне прогнозування;Пакет2:Фінансове регулювання економіки:-бюджетно-фінансова політика,-податкова політика,-ринок фінансових послуг; Державний фінансовий менеджмент; Пакет-3: Антикризовий державний менеджмент, Інноваційний менеджмент