Інститут бізнес-освіти

Міжнародне економічне право

Програма «Міжнародне економічне право» започаткована в вересні 2006 р. як результат реалізації європейського проекту «Tempus-Taсis» за участю університетів Відня (Австрія), Неаполя (Італія), Ньюкасла (Велика Британія). Вона є унікальною за змістом і залишається єдиною в своєму роді в Україні, і, можливо, в країнах СНД.

Науковий керівник - Солдатенко Оксана Володимировна, доктор юридичних наку, професор, декан юридичного факультету.

Навчаючись за програмою «Міжнародне економічне право» магістри набувають: поглиблені знання в теорії права та різних сферах національного економічного законодавства, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, окремих областях міжнародних економічних відносин, права ЄС і відповіді практичні навички.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни базової підготовки: теорія держави і права, економіка підприємства, фінанси і кредит, конституційне право України, адміністративне право, організація судових та правоохоронних органів, цивільне право України, кримінальне право, трудове право, господарське право.

ІІ. Дисципліни професійної підготовки           

Нормативні: правові основи управління у сфері економіки, вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів, міжнародне приватне право, правове регулювання ЗЕД, митне право, міжнародне економічне право, міжнародне право, право ЄС, податкове право. юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки.

ІІІ. Дисциплiни спеціальної підготовки

Європейське контрактне право

Міжнародне торгове право

Міжнародне інвестиційне право

Дисципліни за вибором студентів

Право інтелектуальної власності

Договірне право

Міжнародне митне право

Фінансове та банківське право

Випускник отримує диплом магістра права, спеціальність 8401.2 «Правознавство». 

Сферами діяльності випускників є юридичне забезпечення діяльності учасників міжнародних економічних відносин, діяльності в сфері міжнародної торгівлі, міжнародних інвестиційних відносин тощо. Випускники магістерської програми «Міжнародне економічне право» можуть працювати: юристами, консультантами (експертами) із  зовнішньоекономічних питань, фахівцями-юрисконсультами, помічниками керівника підприємства, установи, організації, іншого основного підрозділу, науковим співробітником, радником, консультантом або інспектором в апараті органів державної влади, виконкому,  займати посади в системі консульської служби в Україні та за кордоном, інші посади в сфері правової діяльності.

Остання редакція: 13.07.16