Інститут бізнес-освіти

Фінансовий контролінг

Мiсiя програми - підготувати фахівців, які володіють глибокими знаннями у сфері корпоративних фінансів та контролінгу. Майбутні фахівці з фінансового контролінгу оволодівають ключовими навиками з інформаційно-методичної підтримки та координації управлінських рішень, що передбачає використання технологій бюджетування, стратегічного планування,  управлінського обліку, фінансової діагностики, управління ризиками, фінансової комунікації, внутрішнього консалтингу та  контролю, які в сукупності зорієнтовані на оптимізацію фінансових рішень та максимізацію вартості компанії.

Науковий керiвник програми - Терещенко Олег Олександрович, доктор економiчних наук, професор, завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, директор Інституту фінансового контролінгу.

 Особливості програми: Універсальність та оригінальність магістерської програми полягає у тому, що вона знаходиться на межі спеціальностей „фінанси”, „облік і аудит”, „менеджмент”. Програма ґрунтується на тісному взаємозв’язку з практикою та використанні зарубіжних навчальних програм. Програма розроблена і реалізується за науково-методичної підтримки Інституту «Фінансового контролінгу», а також партнерських університетів з Німеччини та Росії, які мають значний досвід у підготовці фахівців з контролінгу. Підготовка фахівців здійснюється на основі вивчення таких основних дисциплін: фінансовий контролінг, фінансовий менеджмент, податковий менеджмент, ринок фінансових послуг, управлінський облік в системі контролінгу, внутрішній фінансовий контроль, контролінг ризиків, ERP в системі контролінгу.

Програма спрямована на підготовку фахівців, які могли б забезпечувати:

  • розробку та реалізацію корпоративної та фінансової стратегії розвитку компанії;
  • Бюджетування, бюджетний контроль та бюджетну звітність на підприємстві;
  • Управлінський облік та складання управлінської звітності  (у т.ч. репортинг для іноземних інвесторів);
  • Контролінг витрат та використання ERP-систем;
  • Трансформацію звітності та її аналіз згідно з міжнародними   стандартами;
  • Управління ризиками та вартістю компанії;
  • Фінансову комунікацію підприємства із зовнішнім та внутрішнім середовищем;
  • Фінансову аналітику, діагностику, моніторинг;
  • Внутрішній та зовнішній фінансовий консалтинг, аналітичне та методичне забезпечення фінансових рішень;
  • Внутрішній фінансовий контроль та внутрішній аудит в компанії.

 Сфера діяльності випускників: програма зорієнтована на підготовку фахівців для підприємств з іноземним капіталом та тих, які запроваджують прогресивні стандарти ведення бізнесу. Випускники програми можуть працювати на посадах фінансових контролерів, фінансових директорів, аналітиків і фінансових консультантів, внутрішніх та зовнішніх аудиторів, менеджерів з управління ризиками, менеджерів з розвитку бізнесу. Окрім цього, випускники магістерської програми можуть працювати в різних установах та організаціях на посадах, які потребують кваліфікації зі спеціальності фінанси: аудиторські компанії, податкові органи, банки, страхові компанії, консалтингові фірми, суб'єкти оціночної діяльності.

Остання редакція: 15.07.16