Інститут бізнес-освіти

Перелік компетенцій

Перелік компетенцій, які будуть набуті в процесі навчання:

 •  розробляти: стратегії діяльності підприємства; тактичні заходи для досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства; операційну діяльність підприємства; заходи інвестиційної діяльності підприємства;  напрямки фінансової діяльності підприємства;  
 • аналізувати: середовище функціонування підприємства; ринки ресурсів та їх вплив на ефективність функціонування підприємства; вплив державного регулювання на ефективність діяльності підприємства;
 • розробляти заходи щодо:підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва; поліпшення якості продукції, зниження собівартості; забезпечення зростання продуктивності праці.
 • здійснювати техніко-економічне обґрунтування:застосування нових видів техніки;  проектівосвоєнняновихвидівпродукції.
 • розробляти систему:бюджетування на підприємстві; систему збалансованих показників діяльності підприємства.
 • планувати напрями використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
 • розробляти заходи щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці
 • здійснювати техніко-економічне обґрунтування застосування нових видів техніки.
 • здійснювати проектування економічного механізму міжгалузевих відносин в рамках підприємств АПК.
 • проектувати основні параметри розвитку аграрного сектора, переробних галузей, сервісних структур.
 • прогнозувати можливості та стан продовольчого забезпечення в країні.
Остання редакція: 30.05.17