Інститут бізнес-освіти

Бізнес адміністрування

Спільна україно-британська програма Бізнес-адміністрування (Master of Business Administration) розрахована на керівників функціональних відділів компаній, фірм, організацій та установ; власників та співвласників приватних фірм та підприємств; співробітників, яких включено до резерву на керівні посади; усіх тих, хто зацікавлений у якісному підвищенні свого професійного рівня та кваліфікації.

 Місія програми МБА:

 • підготовка управлінських кадрів вищої ланки нової генерації, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання в умовах глобальної конкуренції;
 • надання слухачам інтегрованих системних знань, які поєднують повноцінну фундаментальну економічну освіту з практичними навичками прийняття управлінських рішень, командної роботи, ведення переговорів, комунікації та презентації тощо для професійної діяльності у сфері управління бізнесом.

Особливостями програми МБА є:

 • універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності;
 • практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство і комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу, розвиток нових підходів до управління компанією;
 • відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу;
 • інноваційність, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей та ін.

Випускники програми "Бізнес-адміністрування" отримують разом з дипломом магістра сертифікат Міжнародної бізнес-школи BBSI.

Остання редакція: 06.11.15
Дисципліни базової підготовки
 •     Економіка (макро- та мікроекономіка);
 •     Економіка підприємства;
 •     Фінанси;
 •     Міжнародна економіка;
 •     Ділова статистика;
 •     Бухгалтерський облік;
 •     Менеджмент;
 •     Маркетинг
 • Математика для економістів

Дисципліни професійної підготовки
 • Стратегічне управління;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Менеджмент персоналу;
 • Маркетинговий менеджмент;
 • Інформаційні системи в менеджменті;
 • Операційний менеджмент;
 • Господарське право;
 • Логістичний менеджмент.
 • Соціально-психологічний тренінг
Дисципліни за вибором

Дисципліни за вибором вищого навчального закладу:

 •     Бізнес-планування
 •     Міжнародний менеджмент
 •     Діагностика фінансово-господарської діяльності
 •     Оподаткування підприємств
 •     Інноваційний менеджмент

 

 Дисципліни за вибором студентів:

 •     Проектний менеджмент
 •     Корпоративне право
 •     Контролінг
 •     Фінансовий аналіз
 •     Управління конкурентоспроможністю
 •     Організаційна поведінка
 •     Ризик-менеджмент

Консультативний проект та магістерська дипломна робота
 • Найважливішим результатом навчання є розробка випускниками консультативного проекту для конкретної фірми.
 • Підсумковим продуктом засвоєння програми є підготовка дипломної магістерської роботи як творчого дослідження теоретичних та практичних проблем управління бізнесом.